جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر حسين ياريگر روش طي حكمي از سوي دكتر محمد حيدريان مقدم معاون اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران به عنوان سرپرست اداره كل امور اداري واحد پزشكي تهران منصوب شد .
      مدير سابق بيمارستان بوعلي سرپرست اداره كل امور اداري واحد پزشكي تهران شد .

 

     دكتر ياريگرروش ، پزشك و از فارغ التحصيلان نمونه همين واحد دانشگاهي است . وي پیش از اين نيز مسئوليت انجام وظايف و پست هاي مديريتي متعددي از جمله مديريت بيمارستان بوعلي ، مدير كل امور دانشجوئي و همچنين مديريت بيمارستان جواهري را بعهده داشته و تجربيات مفيدو ارزنده اي در كارنامه و سوابق اجرائي خود دارد . معاون اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران در حكمي كه به ايشان تفويض شده ، آورده است : واحدپزشكي تهران همواره يكي از ثمرات گوهر بار شجره طيبه دانشگاه آزاد اسلامي بوده است و كارمندان خدوم اين واحد مصداق بارزي از تلاش و همت مضاعف بوده اند . اينك با توجه به سابقه درخشان و تعهد اسلامي ، جنابعالي به عنوان سرپرست اداره كل امور اداري واحد پزشكي تهران منصوب مي شويد تا با كوشش مستمر دانشگاه را در رسيدن به اهداف و برنامه ريزي استراتژيك و نيز تحقق سياست هاي اجرائي از جمله برگزاري و تشكيل جلسات و كميسيون هائي در زمينه رسيدگي به مشكلات اداري و امور عمومي كاركنان و ايجاد ساز و كارهاي مناسب در زمينه احقاق حقوق و ارتقاء گروه آنان و همچنين نظارت بر روند پيشرفت طرح هاي عمراني و توسعه اي و ارائه گزارش هاي دوره اي به مقام مافوق ياري رسانيد .

 

 
 

مدير سابق بيمارستان بوعلي سرپرست اداره كل امور اداري واحد پزشكي تهران شد . نسخه قابل چاپ

Preview