جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    متقاضيان انتخاب رشته با آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي منتظر باشند< br> دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر به روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش گفت : < br> داوطلباني كه علاقه مند ادامه تحصيل در رشته هاي گروه پزشكي آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي هستند مي بايست، براي انتخاب رشته در نيمه اول شهريور ماه به سامانه www.azmoon.org مراجعه كنند.
      دکتر علوی فاضل : قابل توجه متقاضيان انتخاب رشته گروه پزشكي با آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

 

     متقاضيان انتخاب رشته با آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي منتظر باشند دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر به روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش گفت : داوطلباني كه علاقه مند ادامه تحصيل در رشته هاي گروه پزشكي آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي هستند مي بايست، براي انتخاب رشته در نيمه اول شهريور ماه به سامانه www.azmoon.org مراجعه كنند. علوي فاضل در ادامه افزود: متقاضيان انتخاب رشته گروه پزشكي با آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي بعد از شركت در آزمون سراسري كه در مورخ 16/5/94 برگزار مي شود، در شهريور ماه مي توانند بطور مستقيم در سايت اين معاونت انتخاب رشته كنند. وي در پايان گفت: كليه رشته هاي غيرعلوم پزشكي مقطع كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي بدون آزمون مي باشد كه متقاضيان مي توانند هم اكنون براي ثبت نام به سايت www.azmoon.org مراجعه كنند. روابط عمومی معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي

 

 
 

دکتر علوی فاضل : قابل توجه متقاضيان انتخاب رشته گروه پزشكي با آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي نسخه قابل چاپ

Preview