جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      معاون آموزش دانشکده پزشکی منصوب شد.

 

     طی حکمی از سوی دکتر اسفندیار متینی سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران دکتر جمال الدین فرزاد شایقی به عنوان معاون آموزشی دانشکده پزشکی منصوب شد. در این حکم آمده است با توجه به سوابق ارزنده جنابعالی و با عنایت به نظر معاونت محترم آموزشی دانشگاه و نظر موافق مدیریت محترم حراست دانشگاه به این سمت منصوب می گردید. امید است با رعایت کلیه قوانین و مقررات و جوانب شرعی، طبق هماهنگی با معاونت های معزز در تحقق برنامه های راهبردی دانشکده و سیاست ها کلان دانشگاه موفق باشید.

 

 
 

معاون آموزش دانشکده پزشکی منصوب شد. نسخه قابل چاپ

Preview