جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران از سخنرانی و ارائه مقاله دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران در کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله خبر داد .
      سخنرانی و ارائه مقاله دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامي واحد تهران در کنگره بین المللی

 

     رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ضمن اعلام این خبر گفت: یکتا پارسا دانشجوی رشته پزشکی، عضو استعدادهای درخشان و نخبگان استان تهران، عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی در کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله مقاله خود را تحت عنوان: Preventive and Curative Effects of AchilleaMillefolium L. on Ethylene Glycol Induced Urolithiasis in Wistar Rats: Novel Formulation Based on Iranian Traditional به صورت سخنرانی ارائه نمود. وي گفت : "کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی" توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله در تاریخ 20 الی 22 خرداد 1394 برگزار شده است . سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی با بيان اينكه دانشجويان مستعد اين واحد دانشگاهي تا كنون بارها در مجامع علمي داخلي و بين المللي خوش درخشيده اند گفت : امیدواریم با حمایت های بیشتر مسئولان ارشد و تلاشگر دانشگاه، دانشجویان نخبه و محقق در زمینه های مختلف به موفقیت بیشتری نایل گردند.

 

 
 

سخنرانی و ارائه مقاله دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامي واحد تهران در کنگره بین المللی نسخه قابل چاپ

Preview