جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید حسن مقدم نیا رئیس کمیته منتخب هیات ممیزه دانشکده های(پیراپزشکی،بهداشت، علوم نوین،پرستاری و مامایی)و رئيس دانشکده پیراپزشکی با تشكيل دومین جلسه کمیته منتخب هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی آزاد واحد تهران با تشريح هدف كلي وبنيادي مركز ارتقاء اعضاي هيأت علمي بر اهميت بررسي و ارزيابي مستمر فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي اساتيد عضو هيأت علمي كه در نهايت منجر به ارتقاء دانشگاه و اصلاح هرم هيأت علمي و موجب تسهيل و تسريع در امر راه اندازي رشته هاي مورد نياز و به روز در حيطه علوم پزشكي وهمچنين گسترش رشته ها در مقاطع تحصيلات تكميلي مي گردد تاكيد نمود .
      رئیس کمیته منتخب هیات ممیزه : ارتقاء اعضاي هيأت علمي موجب افتخار دانشگاه و تسهيل در راه اندازي رشته هاي مورد نيازدر مقطع تحصيلات تكميلي است .

 

     دكتر مقدم نيا در ابتداي جلسه با تلاوت آياتي از قرآن مجيد تقارن تشكيل اين جلسه را با اولين روز ماه مبارك ذي القعده و تولد حضرت معصومه منشاء خير و بركت و تبديل وضعيت دو عضو هيات علمي پر تلاش و پژوهشگر دانشکده بهداشت و دانشکده علوم نوین جهت ارتقاء ازمرتبه استادیاری به دانشیاری را براي مجموعه اين واحد دانشگاهي به فال نيك گرفت . رئیس کمیته منتخب هیات ممیزه سپس با اشاره به آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي آموزشي مصوبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تصريح كرد : از آنجائيكه ارتقاء اعضاي هيأت علمي علاوه بر رضايتمندي خود اساتيد در مرحله اول موجب افتخار دانشگاه و سپس تسهيل در راه اندازي رشته هاي مورد نيازدر مقطع تحصيلات تكميلي است . رئیس کمیته منتخب هیات ممیزه دانشکده های(پیراپزشکی،بهداشت، علوم نوین،پرستاری و مامایی) سپس از اساتيد صاحبنظر و محقق عضو كميته درخواست نمود نظرات كارشناسانه و علمي خود را در مورد ارتقاء و تبديل وضعيت دو عضو هيات علمي پر تلاش و پژوهشگر دانشکده بهداشت و دانشکده علوم نوین طبق چهار ماده اساسي شامل ماده يك ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي ، ماده دو فعاليت هاي آموزشي ، ماده سه فعاليت هاي پژوهشي و همچنين ماده چهار شامل فعاليت هاي اجرايي را از هر نظر مورد بحث و بررسي قرار دهند . شايان ذكر است : در اين جلسه كه روز یکشنبه 25 مرداد ماه سال جاري با حضور كليه روساي دانشكده هاي مربوطه تشكيل شد پرونده دو عضو هيات علمي دانشکده بهداشت و دانشکده علوم نوین جهت ارتقاء ازمرتبه استادیاری به دانشیاری مطرح و مورد بحث و بررسي علمي و كارشناسانه اعضاء قرار گرفت . و آقايان دکتر محمدرضا زرین دست رئیس دانشکده علوم نوین ، دکتر احمدرضا فرسار رئیس دانشکده بهداشت و مهندسي بهداشت ، دکتر سید حسن مقدم نیا رئيس دانشکده پیراپزشکی ، رئیس دانشکده پرستاری ومامایی ، دکتر خلیل علی محمدزاده ، معاون فرهنگی و دانشجویی و ساير اساتيد عضو هيات علمي كميته منتخب متشكل از آقايان : دكتر شوشتريان ، دكتر نعمتيان ، دكتر پوپك و دكتر مهرداد هاشمي جزئيات پرونده ها را از جنبه هاي چهار گانه فوق مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

 

 

 

 

 

رئیس کمیته منتخب هیات ممیزه : ارتقاء اعضاي هيأت علمي موجب افتخار دانشگاه و تسهيل در راه اندازي رشته هاي مورد نيازدر مقطع تحصيلات تكميلي است . نسخه قابل چاپ

Preview