جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران از ارائه مقاله دانشجوی رشته پزشکی در "همایش زخم مزمن" دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد.
      ارائه مقاله دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در "همایش زخم مزمن"

 

     رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ضمن اعلام این خبر گفت: تینا پارسا دانشجوی رشته پزشکی، عضو استعدادهای درخشان و نخبگان استان تهران، عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی در همایش زخم مزمن دانشگاه علوم پزشکی مازندران مقاله خود را تحت عنوان: Effect of topical iris florentina ointment on improvement of tissue regeneration in full-thickness excisional wounds in rat به صورت پوستر ارائه نمود. وی گفت: "همایش زخم مزمن" توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در تاریخ 7 لغایت 9 خرداد 1394 برگزار شده است. سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی با بیان اینکه دانشجویان مستعد این واحد دانشگاهی تاکنون بارها در مجامع علمی داخلی و بین المللی خوش درخشیده اند گفت: امیدواریم با حمایت های بیشتر مسئولان ارشد و تلاشگر دانشگاه، دانشجویان نخبه و محقق در زمینه های مختلف به موفقیت بیشتری نایل گردند.

 

 
 

ارائه مقاله دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در "همایش زخم مزمن" نسخه قابل چاپ

Preview