جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر آرش جنابیان رئیس مرکز پزشکی ،آموزشی ودرمانی بوعلی طي حكمي دکتر اباسط میرزایی مديربیمارستان بوعلی را با حفظ سمت بعنوان معاون اداری و مالی بیمارستان منصوب كرد
      با حكمي از سوي دكتر جنابيان صورت گرفت : مديربیمارستان بوعلی با حفظ سمت معاون اداری و مالی بشد

 

     در متن حكم دکتر اباسط میرزایی كه توسط دكتر جنابيان رئيس بيمارستان بوعلي به ايشان ابلاغ شده آمده است : نظر به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی و با توجه به هماهنگی های انجام شده با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با حفظ سمت ، بعنوان معاون اداری و مالی بیمارستان منصوب می گردید. امیداست با استعانت از ایزدمنان ودر هماهنگی کامل با هیأت رئیسه بیمارستان ، این مرکز را درراستاي تحقق اهداف ارزشمندي همچون تهیه وتنظیم برنامه های عملیاتی در جهت اجراي سیاستهای توسعه و مدیریت منابع، چابک سازی ، اصلاح ساختار اداری ، طراحی وتدوین فعالیتهای موثر برای ایجادمنابع جدید مالی برای بیمارستان ، هماهنگی با حوزه عمرانی دانشگاه و همكاري در جهت تکمیل اصلاحات فیزیکی ،ارائه چارت سازمانی جدید بیمارستان مطابق با استانداردهای موجود و ساير امور محوله ياري رسانيد. گفتني است : دكتر ميرزائي داراي دكتراي تخصصي در رشته مدیریت بیمارستانی است و تا قبل از این تاریخ عهده‌دار مسئوليت اجرائي متعدد و تجربيات ارزشمندي در مقام معاونت بهداشت و درمان ونيز معاونت مالي و اداري واحد پزشکی تهران بوده است .

 

 
 

با حكمي از سوي دكتر جنابيان صورت گرفت : مديربیمارستان بوعلی با حفظ سمت معاون اداری و مالی بشد نسخه قابل چاپ

Preview