جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      از ابتدای تیر ماه 1388 درمانگاه قدس بیماران تامین اجتماعی را می پذیرد

 

     

با پیگیری مستمر درمانگاه قدس سازمان تامین اجتماعی مبادرت به عقد قرارداد با این مرکز درمانی نمود با توجه به این که بیش از نیمی از بیمه شدگان کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می باشند ، انعقاد این قرار داد جدا از اینکه زمینه بهره مندی جمع کثیری از شهروندان منطقه مربوطه را از خدمات تخصصی درمانی فراهم می آورد  می تواند سهم مهمی در افزایش تعداد بیماران ودر نتیجه افزایش درآمد درمانگاه قدس نیز داشته باشد .

دکتر علی احمدی  اظهار امیدواری نمود با اتخاذ راهکارهای موثری چون افزایش خدمات تخصصی ،بهره وری بهینه از امکانات موجود ، تعدیل هزینه ها وقرارداد بیمه تامین اجتماعی بتوان در آینده نزدیک این مرکز درمانی را به مرکزی درآمد زا تبدیل کرد که ضمن ارائه خدمتی بهتر به مراجعین موجب اعتبار نام این واحد دانشگاهی در منطقه گردد .

وی در پایان از تلاشهای چشمگیر پرسنل درمانگاه قدس که توانستند در زمانی کوتاهتر از آنچه انتظار می رفت به بسیاری از اهداف تعیین شده نزدیک شوند صمیمانه تشکر نمود .

 

 
 

از ابتدای تیر ماه 1388 درمانگاه قدس بیماران تامین اجتماعی را می پذیرد نسخه قابل چاپ

Preview