جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سيد حسن مقدم‌نیا رئیس دانشکده پیراپزشکی واحد پزشکی تهران با تشکیل جلسه ای بمنظور ايجاد هماهنگي هاي لازم در راستاي ارتقاء كارآموزيهاي دانشجويان، متشکل ازمعاون و مسئولين آموزشی رشته های مختلف دانشکده پیراپزشکی و همچنین دعوت از کلیه مسئولین آموزشی بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه و طرف قرارداد با واحد پزشکی تهران بر اهمیت آموزش عملی در دوره های کار آموزی و کارورزی و نیز نظارت مستمر و ارزشیابی صحیح دانشجویان در این مقاطع حساس و حیاتی تاکید کرد.
      دکتر سیدحسن مقدم‌نیا : آموزش دانشجویان در مقطع کار آموزی و كارورزي امري حیاتی است آن را جدی بگیریم

 

     رئیس دانشکده پیراپزشکی واحد پزشکی تهران در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت و نقش آموزش و كسب مهارتهاي لازم در حیطه سلامت و ارزش معنوی آن از دیدگاه توحیدی اسلام گفت: در هرجائی که مسئله سلامت و نجات جان آدمیان مطرح است مسئولیت دست اندرکاران این حیطه در مقابل خدا و بندگان خدا دو چندان می شود. بنابراین لازم است که آموزش کار آموزی دانشجویان را بسیار حیاتی و جدی بگیریم و بدانیم توجه جدی به شاخص های کیفی و ارتقای کیفیت آموزش در نهایت موجب تربیت نیروهایی می شود که از قابلیت های اخلاقی، علمی و عملی کافی برخوردار باشند.
وي در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تربيتي مربیان در چهار بعد فيزيكي، رواني، اجتماعي و معنوي اشاره کرد و از آنان درخواست نمود توجه و حساسیت خاصی نسبت به رعايت شئونات دانشجويي در عرصه بالين و برابر موازين و مقررات و در حين كسب مهارت های عملی ذانشجویان داشته باشند . دکتر مقدم نیا تاکید کرد براي ارتقاء سطح آموزشي دانشجويان در مقاطع كارآموزي و كارورزي در صورت ضرورت علاوه بر تذكرات مشفقانه و پدرانه از ساير اهرمهاي انضباطي برابر مقررات بهره گرفته مي شود .
رئیس دانشکده پیراپزشکی واحد پزشکی تهران افزود :بدیهی است این تمهیدات و هماهنگی ها درجهت استقرار و بهبود ارتباطات موثر بین عوامل اجرائی دانشگاه و مسئولین آموزشی مراکز درمانی و در اجراي سياست هاي ابلاغي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و در راستای انتقال مهارت های لازم و ارزشيابي صحیح كارورزان صورت می گیرد .
دكتر گلنوش مير سعيدي معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي نيز در ادامه جلسه با بيان اهداف و نقش موثر ارزشيابي دانشجويان در فرآيند آموزشي توسط مسئولان آموزشي مراكز درماني در دوره هاي كارآموزي و كارورزي به تشريح فلسفه ایجاد لاگ بوک logbook جديد و برخي نواقص كه در روش ارزیابی های قبلی وجود داشت پرداخت .
معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي با ارائه شواهد و دلايل موثري مبني بر مزيت هاي مستندسازی گفت: از آنجائيكه اطلاعات درمانی را نمی توان صرفا با اتكاء به حافظه، ارزيابي نمود ، لازم است به منظور اطمینان از یادگیری حداقل ها، کاهش برخوردهاي سليقه اي و داشتن نقشه راه برای اینکه دانشجو بداند براي يادگيري بهتر انتظارمربیان و مسئولین آموزشی بر اساس سر فصل های مصوب و تدوین شده چيست ؟ باید همه چيز را بر اساس شواهد مستند نمود و لاگ بوک یکی از بهترين ابزارها براي مستند سازی فرآيند يادگيري دانشجويان در دوره هاي كارآموزي و كارورزي است .
ميرسعيدي افزود: در تربیت دانشجو زمانی موفق هستيم که او یاد بگیرد یک life long learner باشد يعني بتوانيم با تقويت توانمندي دانشجويان آنان را در جهت یادگیری مادام العمر و خودراهبری هدايت كنيم تا بياموزند چگونه شكافهاي آموزشی خود را پیدا كنند و با تلاش در جهت كسب مهارتهاي عملي سطح اطلاعات خود را ارتقاء و ضعف های خود را بازشناسی نماید.
دكتر ميرسعيدي با تاكيد بر اين اينكه "تجربه" یک منبع حیاتی برای یادگیری است گفت : دانشجو تا با یک موضوع مواجهه عملي نداشته باشد نمی تواند خوب یاد بگیردو از آنجائیکه مسئولين آموزشی نمی توانند بگویند به ما ربطی ندارد، لازم است در جهت اجراي سياست هاي آموزشي دانشكده دست در دست هم و با هماهنگي سازماندهی شده بكوشيم.
گفتنی است: این جلسه روز سه شنبه 10 شهريور ماه درحضور دكتر سيد حسن مقدم‌نیا رئیس دانشکده پیراپزشکی، دکتر گلنوش میرسعیدی معاون آموزشی، دکتر مهرشادیان معاون اسبق آموزشي، نرگس منتها رئیس اداره آموزش پیراپزشکی، فاطمه لرستانی مسئول هماهنگی کارآموزی‌ها و کارورزی‌های دانشجویان دربیمارستان‌ها و مربيان دانشكده خانم ها نجفي و مولوي، محمد صادقی مسئول امتحانات و امور قراردادها، دکتر سایه بیگدلی مدیر روابط عمومی دانشگاه و همچنين کلیه مسئولین آموزشی مستقر در بیمارستانهای تابعه واحد پزشکی تهران (امیر المومنین، بوعلی، جواهری) و نیز سایر مراکز درمانی و مسئولین خدوم و تلاشگر آزمایشگاهها و بیمارستانهای سید الشهداء، هاجر، لواسانی، طوس، گلستان و شرکت نفت در دفتر اجتماعات ریاست دانشگاه تشکیل شد
و هر یک از معاونان و مسئولين آموزشي بيمارستانهاي حاضر در جلسه به بحث و بررسي پيرامون هماهنگي هرچه بيشتر و تقويت راهكارهاي اجرائي در جهت ارتقاء سطح آموزشي دانشجويان در مقاطع كارآموزي و كارورزي پرداختند .

 

 

 

 

 

دکتر سیدحسن مقدم‌نیا : آموزش دانشجویان در مقطع کار آموزی و كارورزي امري حیاتی است آن را جدی بگیریم نسخه قابل چاپ

Preview