جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      در نشست صميمانه رئيس دانشكده پيراپزشكي با نمايندگان دانشجويان مطرح شد : رعايت شئونات دانشجويي و درك متقابل موجب پيشرفت در امور تحصيلي دانشجويان و نشاط و پويائي علمي در محيط دانشگاه است .

 

     در نشست صميمانه رئيس دانشكده پيراپزشكي با نمايندگان دانشجويان مطرح شد :
رعايت شئونات دانشجويي و درك متقابل موجب پيشرفت در امور تحصيلي دانشجويان و نشاط و پويائي علمي در محيط دانشگاه است .

گفتنی است: این جلسه روز دوشنبه 16 شهريور ماه درحضور دكتر سيد حسن مقدم‌نیا رئیس دانشکده پیراپزشکی، ،دکتر گلنوش میرسعیدی معاون آموزشی، دكتر مريم اسلامي معاون پ‍ژوهشي ،دكتر هلن هميري مدير گروه هوشبري ، خانم منیره اسدی مدیر EDO ، نرگس منتها رئیس اداره آموزش پیراپزشکی، و نمايندگان دانشجویان درمقاطع مختلف رشته هاي آموزشي و همچنين کلیه مسئولین آموزش در دفتر اجتماعات ریاست دانشگاه تشکیل شد و هر یک از نمايندگان دانشجويان حاضر در جلسه به بحث و بررسي پيرامون هماهنگي هرچه بيشتر و تقويت راهكارهاي اجرائي در جهت ارتقاء سطح آموزشي پرداختند .

 

 

 

 

 

در نشست صميمانه رئيس دانشكده پيراپزشكي با نمايندگان دانشجويان مطرح شد : رعايت شئونات دانشجويي و درك متقابل موجب پيشرفت در امور تحصيلي دانشجويان و نشاط و پويائي علمي در محيط دانشگاه است . نسخه قابل چاپ

Preview