جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر محمد رضا خانی رئیس مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طی گزارشی از برگزاری اولین جلسه هیئت موسس مرکز تحقیقات پالایش آب و انتخاب مسئولان با حضور اکثریت اعضاءاین مرکزخبر داد . بر اساس این گزارش : آقای دکتر حمیدرضا تشیعی به سمت معاون پژوهشی ،خانم دکتر گیتی کاشی به عنوان رئیس آزمایشگاههای تخصصی ،خانم دکتر مهسا جهانگیری‌راد به عنوان معاون آموزشی و آقای مهندس بسطام قنبری به عنوان مدیر امور مالی مرکز برگزیده شدند و احکام این افراد از طرف معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر حسن افتخار اردبیلی صادر گردید.
      با صدور احکامی از سوی معاونت پژوهش و فناوری صورت پذیرفت : اعضاء مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران انتخاب شدند

 

     دکتر محمد رضا خانی رئیس مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طی گزارشی از برگزاری اولین جلسه هیئت موسس مرکز تحقیقات پالایش آب و انتخاب مسئولان با حضور اکثریت اعضاءاین مرکزدر آستانه شروع سال تحصيلي جديد و نيمه تابستان 94 خبر داد . بر اساس این گزارش در اولین جلسه هیئت موسس مرکز تحقیقات پالایش آب که با حضور اکثریت اعضا ء برگزار شد، ابتدا روند تاسیس و اهداف این مرکز توسط دکتر محمدرضا خانی رئیس مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران تشریح شد و سپس به منظور تقسیم‌بندی امور داخلی و در جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف مرکز، آقای دکتر حمیدرضا تشیعی به سمت معاون پژوهشی مرکز، سرکار خانم دکتر گیتی کاشی به عنوان رئیس آزمایشگاههای تخصصی مرکز، سرکار خانم دکتر مهسا جهانگیری‌راد به عنوان معاون آموزشی و آقای مهندس بسطام قنبری به عنوان مدیر امور مالی مرکز برگزیده شدند و احکام این افراد از طرف معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر حسن افتخار اردبیلی صادر گردید. دکتر خانی گفت : در ادامه این جلسه و به منظور برقرارای ارتباط مستمر و علمی با سایر سازمانها و نهادهای خارج از دانشگاه و با هدف بسترسازی برای انجام تحقیقات برون سازمانی آقایان مهندس بهنام وکیلی، مهندس حسین عطائی فر و مهندس کوشیار واقفی از وزارت نیرو- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان اعضای وابسته به مرکز تحقیقات پالایش آب برگزیده شده و احکام همکاری آنها صادر گردید. رئیس مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در پایان این گزارش با اعلام آدرس های مورد تائید برای استفاده پژوهشگران و محققان در مقالات و طرحهای تحقیقاتی که از طرف مرکز تحقیقات پالایش آب منتشر می‌شود گفت : ضروری است که تمام مولفین واعضاء هیات علمی پژوهشگر برای انتشار مقالات خود به طرز صحیح از ادرس های زیر استفاده نمایند . آدرس فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران – مرکز تحقیقات پالایش آب آدرس انگلیسی: Water Purification Research Center(WPRC) –Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch

 

 
 

با صدور احکامی از سوی معاونت پژوهش و فناوری صورت پذیرفت : اعضاء مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران انتخاب شدند نسخه قابل چاپ

Preview