جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    در آغازین ساعات صبح روز شنبه 21 شهريور ماه اساتيد ، كاركنان و دانشجويان واحد پزشكي تهران با شنيدن خبر دردناك و تاسف برانگيز مرگ یاسمن سادات شوشتریان ، تنها دختر استاد اخلاق و وارسته خود « دكنر سيد مسعود شوشتريان » استاد نمونه ، پژوهشگربرتر و مدير گروه رشته فيزيك دانشگاه آزاد اسلامي يكپارچه به سوگ نشست .
      واحد پزشكي تهران در غم ازدست دادن فرزند استاد نمونه و سمبل اخلاق خود به سوگ نشست

 

     باور اين حادثه غم انگيز در خاطرها نمي گنجد . «یاسمن سادات شوشتریان » فقط 22 سال سن داشت و دانشجوی برتر و موفق سال پنجم رشته دندانپزشکی بود.
هنوزجامعه دانشگاهي و خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشكي واحد تهران شوك خبر اندوهبار و ناگهاني مرگ « سيد محمد مهدي شوشتريان » پسرارشد و فرزند برومند دكتر سيد محمد مسعود شوشتريان استاد نمونه ، پژوهشگربرتر و مدير گروه رشته فيزيك دانشگاه آزاد اسلامي ، را كه در اثر حادثه دلخراش تصادف موجب شد این دانشجوي سال آخر رشته پزشكي دانشگاه تهران در سن 25 سالگي و در روز شنبه 26 آذر ماه سال 90 جان به جان آفرين تسليم کند را فراموش نكرده است كه اینبار دست تقدير بازي حزن انگيز ديگري را براي استاد اخلاق و اسوه مسلماني و مهرباني دانشگاه رقم زد .
تمام اساتيد ، دانشجويان و كاركناني كه در طول 4 سال گذشته از نزديك بادكتر شوشتريان همكاري داشته اند شاهد هستند كه اين استاد صبور و تلاشگر دانشگاه چگونه داغ فرزند را با عشق و ایمان به معبود تحمل كرد .
استاد برجسته ای که نه تنها در عرصه علم و دانش بلکه در عرصه تقوی و توکل نیز براي اطرافيان خود به اسطوره اي از تسلط نفس و تسلیم بودن در برابرآنچه خداوند براي بندگان صالح خود مقرر مي دارد تبديل شد . یعنی همان اعتقاد محکم به مالكيت خداوند برعالم هستى و این باور عمیق که مالك اصلى خداست و آنچه در اختيار آدمى است امانتى بيش نيست .
هیات رييسه ، اعضاي هيات علمي ، کارکنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران ضمن ابراز همدردي و تسليت به خانواده داغدار دكتر شوشتريان و بخصوص همسرايشان و مادر اين فرزندان شایسته، از خداوند قادر متعال براي اين دختر نمونه و جوان ناكام علو درجات الهی و براي بازماندگانش صبر و شكيبائي خواستار است.

 

 

 

 

واحد پزشكي تهران در غم ازدست دادن فرزند استاد نمونه و سمبل اخلاق خود به سوگ نشست نسخه قابل چاپ

Preview