جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سپيده نصراله مدير تحصيلات تكميلي دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي طي گزارشي از ثبت نام دانشجويان جديد الورود مقطع كارشناسي ارشد پرستاري در چهار رشته (داخلي جراحي، كودكان، روان، سلامت جامعه) خبر داد .
      آغاز ثبت نام دانشجويان جديد الورود مقطع كارشناسي ارشد پرستاري در واحد پزشكي تهران

 

      مدير تحصيلات تكميلي دانشكده پرستاري و مامائي ضمن تبريك سال تحصيلي جديد و خير مقدم به دانشجويان جديد الورود گفت : تلاش مسئولان اين دانشكده بر آن است كه دانشجويان با كسب اطلاعات و مهارت هاي كافي و بر اساس اصول تعاليم عاليه اسلام نقش موثري را در اعتلاي نظام سلامت كشور و ارائه خدمات به همنوعان خود ايفا كنند. وي افزود : واحد تحصيلات تكميلي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران با هدف اعتلاي جايگاه علمي حرفه پرستاري و با پيگيري مداوم و هماهنگي دكتر نصر آبادي رياست دانشكده و بهره مندي از توانمندي علمي اساتيد و مربيان كارآزموده پذيراي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد پرستاري در چهار رشته (داخلي جراحي، كودكان، روان، سلامت جامعه) در نيمسال اول سال تحصيلي 95-94مي باشد . دكتر نصراله با اشاره به اينكه برنامه هاي دروس تئوري، عملي و كارآموزي دانشجويان بر اساس سرفصل مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تدوين و جهت آگاهي پذيرفته شدگان در سايت واحد پزشكي تهران قرار گرفته است گفت : در اين راستا برنامه كارآموزي دانشجويان براي اولين بار در سه شيفت صبح، عصر و شب و همزمان با دروس تئوري برگزار مي گردد. وي در بخش ديگري از گزارش خود تصريح كرد : دانشجويان مي بايست لاگ بوك هاي تدوين شده را كه توسط واحد تحصيلات تكميلي در سايت همين واحد دانشگاهي بارگزاري شده است در طول دوره كارآموزي خود به همراه داشته باشند. شايان گفتن است :بعد از ثبت نام عادي دانشجويان شاغل به تحصيل كه در تاريخ 14 شهريورماه به پايان رسيد ، ثبت نام دانشجويان جديدالورود از روز دوشنبه 23 شهريور آغازشده است و جلسه توجيهي و معارفه دانشجويان با مسئولان دانشكده و كارشناسان ادارات آموزش در تاريخ چهارشنبه 15 مهر با حضور روساء و مسئولين ارشد دانشگاه برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

آغاز ثبت نام دانشجويان جديد الورود مقطع كارشناسي ارشد پرستاري در واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview