جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    اصلاحات در نظام سلامت ایران در نوشته ای کوتاه، اما تاثیرگذار با نام Plan and road map for health form in Iran در شماره آگوست ۲۰۱۵ مجله British Medical Journal که دارای ضریب تاثیر (Impact Factor)، هفده می باشد، سرمقاله شد.
      سرمقاله مجله ی BMJ به قلم ایرانیان

 

     این سرمقاله توسط دکتر محمدکریم بهادری(دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)، دکتر رامین روانگرد(استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، دکترخلیل علی محمدزاده(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) و دکتر سید مجتبی حسینی(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) ارائه گردیده است.
شايان ذكر است دكتر خليل علي محمد زاده رياست مركز تحقيقات سياستگذاري اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشكي واحد تهران و دكتر سيد مجتبي حسيني مدير گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني واحد تهران شمال و هر دو عضو كارگروه تعيين برنامه راهبردي مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه آزاد اسلامي مي باشند .

f09fec5b7d714307a9d70f0ac8191758#bmj.h4407.full.pdf

 

 
 

سرمقاله مجله ی BMJ به قلم ایرانیان نسخه قابل چاپ

Preview