جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      گزارش تصويري برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی دانشجويان جدید الورود دانشكده پيراپزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم پزشكي تهران

 

     گزارش تصويري برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی دانشجويان جدید الورود دانشكده پيراپزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم پزشكي تهران

 

 

 

 

 

گزارش تصويري برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی دانشجويان جدید الورود دانشكده پيراپزشكي در دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview