جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر ناصر استاد رئیس مرکز توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به همراهي دكتر حسن افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوری واحد پزشكي تهران روز سه شنبه 14 مهر ماه ازمراكز تحقيقاتي مستقر در اين واحد دانشگاهي بازديد كرد .
      در جريان بازدید رئیس مرکز توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از مراكز تحقيقاتي واحد پزشكي تهران مطرح شد:
رشدو گسترش فعاليت هاي پژوهشي در 9 مركز تحقيقاتي واحد پزشكي تهران اميدواركننده است .

 

     رئیس مرکز توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در پايان اين بازديد در جلسه اي مشترك با حضور دكتر افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري واحد پزشكي تهران ، دكتر محمد رضا زرين دست رئيس مركز ژنومیک پزشکی ، دكتر خليل علي محمد زاده رئيس مركز سیاستگذاری اقتصاد سلامت ، دكترسيد حسن مقدم نيا رئيس مركز سبک زندگی ، دكتر محمد زارع رئيس مركز عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، دكتر شهلا چايچيان رئيس مركز روشهای کم تهاجمی در جراحی زنان ،دكترمحمد ناصحي رئيس مركز علوم اعصاب و شناخت ، دكتر مريم اسلامي رئيس مركز زیست فناوری کاربردی ، دكتر مهسا هاديپور رئيس مركز فارماکولوژی گیاهی ، و دكتر محمد رضا خاني رئيس مركز پالایش آب از نزديك به بحث و بررسي پرداخت .

 

 

 

 

 

در جريان بازدید رئیس مرکز توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از مراكز تحقيقاتي واحد پزشكي تهران مطرح شد:
رشدو گسترش فعاليت هاي پژوهشي در 9 مركز تحقيقاتي واحد پزشكي تهران اميدواركننده است .
نسخه قابل چاپ

Preview