جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر مهسا هادی پور جهرمی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از برگزاري كارگاه آموزشي «روش تحقیق کیفی » زیر نظر معاونت آموزشی و با هدف توانمند سازی اساتيد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي در تاریخ 13 مهرماه سال جاری در سالن EDC این واحد دانشگاهي خبر داد . وی در رابطه با هدف از برگزاري اين دوره آموزشي گفت : توانمند سازی و آموزش اعضای هیات علمی و همچنین دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به معنای مشارکت در ارتقای سلامت است که در آن اعضای مختلف یک جامعه نیازهای سلامت را تعیین نموده و برای نیل به اهداف طراحی شده به طور گروهی در مورد افزایش کیفیت، دسترسی و اثربخشی برنامه های سلامت تصمیم بگیرند.
      دکتر هادیپور : هدف کلی از برگزاری كارگاه آموزشي «روش تحقیق کیفی » در واحد پزشکی تهران افزایش کیفیت، دسترسی و اثربخشی برنامه های سلامت است.

 

      دکتر فائزه صحبائی مدرس این کارگاه آموزشی و مسئول «کمیته ارتقاء سلامت» دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در باره ضرورت آموزش « روش تحقیق کیفی » گفت: پژوهش استخوان بندی برنامه های توسعه یک کشور است ومیزان توجه دولتها به انجام تحقیقات علمی وکاربردی و همچنین میزان بودجه و منابع مالی که به آن اختصاص می یابد از شاخص های اصلی پیشرفت جوامع به شمار می رود. وی با تشریح اهمیت و چگونگی انجام تحقیق با استفاده از روش کیفی گفت : در یک بیان اجمالی پيدايش تحقيق كيفي به وجود عامل انساني مربوط مي شود. در اين روش براي ديدگاههاي افراد مورد تحقيق ارزش قايل مي‌شوند. وی افزود : در روش تحقیق کیفی محقق و تحقيق شونده با يكديگر در رابطه متقابل قرار می گیرند و براي گردآوري داده های مورد نظر به گفته‌ها و رفتارهاي قابل مشاهده افراد تکیه می شود . صحبائی سپس در مقایسه مزیت های روش های تحقیق کمی و کیفی گفت : تحقيقات كيفي براي درك و تبيين پديده‌هاي پيچيده اجتماعي از داده‌هاي كيفي نظير مصاحبه، مشاهده مشاركتي، مستندات، پرسشنامه استفاده می شود . ودر یک بیان کلی باید گفت : روش تحقیق کمی و کیفی مکمل یکدیگرند . صحبائی با ذکر یک مثال در مورد پدیده اعتیاد در جامعه گفت : تاکنون تحقیقات زیادی روی موضوع اعتیاد شده است وتحقیقات کمی دراین مورد تا سطح مولکولی واتمی اعتیاد نیزپیش رفته است،ولی چرااین بیماری هنوز کنترل نشده است ؟ وی تاکید کرد : از دلایل مهم این مسئله می توان به انتخاب روش تحقیق مناسب و همچنین عدم استفاده از روش تحقیق به شیوه کیفی اشاره کرد زیرامطالعات کمی شناختی سطحی به ما می دهند دكتر هاديپور درپایان ابراز اميدواري نمود : با برگزاری این گونه کارگاه ها که در جهت رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی برگزار می شود، بتوان در آموزش پزشکی تحول لازم را ایجاد نموده و علاقه مندی اساتید را براي دستيابي و بروز نمودن مهارت های آموزشی ترغیب نمود.

 

 

 

 

 

دکتر هادیپور : هدف کلی از برگزاری كارگاه آموزشي «روش تحقیق کیفی » در واحد پزشکی تهران افزایش کیفیت، دسترسی و اثربخشی برنامه های سلامت است. نسخه قابل چاپ

Preview