جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با صدور حكمي دكتر علي احمدي را به سمت مدير بيمارستان فرهيختگان منصوب كرد .
دكتر احمدي كه از فارغ التحصيلان رشته پزشكي همين واحد دانشگاهي مي باشد تا زمان ابلاغ اين حكم داراي سوابق و مسئوليت هاي اجرائي مفيدي در مقام مديريت مراكز درماني تابعه واحد پزشكي تهران مي باشد .
آخرين پست اجرائي احمدي مديريت بيمارستان امير المومنين (ع ) بوده است .
      با حكمي از سوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي مدير بيمارستان فرهيختگان منصوب شد

 

     در بخشي از اين حكم كه از سوي دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران به ايشان ابلاغ شده ، آمده است : نظر به تعهد و تجربيات ارزشمند جنابعالي در اجراي مسئوليت مديريت بيمارستان امير المومنين (ع) بعنوان مدير مركز پزشكي ، آموزشي و درماني بيمارستان فرهيختگان منصوب مي گرديد تا دانشگاه را در تحقق چشم اندازهاي رفيع آن در گسترش حوزه علوم پزشكي ياري فرمائيد .
از مهمترين برنامه هاي ابلاغي و ماموريت ايشان ، برنامه ريزي در جهت كارائي و اثر بخشي منابع بيمارستاني ، استقرار مدلهاي تعالي در بيمارستان ، توجه جدي به سياستهاي توسعه مديريت و منابع و هماهنگي با حوزه عمراني دانشگاه در جهت اصلاح ساختار فيزيكي و طراحي و تدوين فعاليتهاي موثر جهت بهبود وضعيت اقتصادي بيمارستان تعيين شده است .
گفتني است دكتر احمدي كه از فارغ التحصيلان رشته پزشكي همين واحد دانشگاهي مي باشد تا زمان ابلاغ اين حكم داراي سوابق اجرائي مفيدي در مقام مسئوليت هاي متعدد و اداره مراكز درماني تابعه واحد پزشكي تهران بوده است . وي در كارنامه در خشان خود سابقه مديريت اداره طرح و برنامه و بودجه ، مديريت در مانگاه قدس و مديريت بيمارستان اميرالمومنين (ع ) را عهده دار بوده است .

 

 
 

با حكمي از سوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي مدير بيمارستان فرهيختگان منصوب شد نسخه قابل چاپ

Preview