جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران از برگزاری کارگاه آموزش نحوه برگزاری ژورنال کلاب توسط سیدمحمدجواد میرلوحی دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 22 مهرماه سال جاري برای 30 نفر از دانشجویان رشته پزشکی مقطع استاژری و اینترنی بخش زنان بیمارستان جواهری خبر داد.
      توسط کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد :
کارگاه آموزش نحوه برگزاری ژورنال کلاب در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

     سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران در باره اهميت و ضرورت برگزاري اين كارگاه آموزشي گفت : دانشجویان رشته پزشکی در مقطع اینترنی موظف به ارائه مقاله در برخی از بخش های بیمارستانی خود هستند و برگزاري کارگاهی پیرامون نحوه اجرای بهتر و مفیدتر این بخش آموزشی كمك موثري براي دانشجويان است كه اين اقدام مفيد زیر نظر دکتر ژاله فاضل مدیر گروه بخش زنان بیمارستان جواهری و با تدریس سیدمحمدجواد میرلوحی دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی تحت عنوان کارگاه آموزش نحوه برگزاری ژورنال کلاب در تاریخ 22 مهرماه 94 برای 30 نفر از دانشجویان رشته پزشکی مقطع استاژری و اینترنی بخش زنان بیمارستان جواهری برگزار گردید.

 

 
 

توسط کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد :
کارگاه آموزش نحوه برگزاری ژورنال کلاب در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
نسخه قابل چاپ

Preview