جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    به همت گروه اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي اولين همايش "آشنايي با رشته اتاق عمل" با هدف معرفي رسالت و آينده شغلي اين رشته با حضور دكتر صفوي نائيني معاون آموزشي ، دكتر علي محمد زاده، معاون دانشجويي فرهنگي ، دكتر ميرسعيدي معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي و اساتيد هيات علمي گروه اتاق عمل خانم ها صالحي و اسدي و جمعي از مسئولين و كارشناسان آموزش دانشكده روز چهارشنبه ششم آبانماه سال جاري در سالن اجتماعات شهيد احدي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران برگزار گرديد.
      توسط معاون آموزشي واحد پزشكي تهران و در اولين همايش آشنايي با رشته اتاق عمل مطرح شد :
دكتر صفوي : حرمت و قداست رشته اتاق عمل بسيار بالاست در حفظ آن بكوشيم / نياز به رشته اتاق عمل فراتر از سرفصل هاي آموزشي است /

 

     دكتر صفوي نائيني معاون آموزشي دانشگاه و جراح متخصص گوش و حلق و بيني با تشريح ابعاد مختلف هوش درخلقت انسان به جنبه هاي هوش جسماني، هوش عاطفي، هوش عقلاني و هوش معنوي اشاره نمود. وي با ارائه تعريفي از هوش معنوي گفت : اين جنبه از هوش است كه انگيزه انسانها را هدايت مي كند به سمت بي منتها و باعث بيدار نگه داشتن وجدان انسانها شده و باعث تمايز انسان از بقيه موجودات خلقت مي شود. معاون آموزشي دانشگاه سپس به اهميت و جايگاه رشته اطاف عمل پرداخت و گفت : نياز به رشته اتاق عمل هميشه احساس مي شودو اهميت اين رشته در تيم پزشكي فراتر از آن است كه در كوريكولوم تعريف شده است و متخصص اين رشته بايد نسبت به موارد بسياري در اين حيطه ريز بين بوده و مقاومتش بالا باشد ، بطوريكه هميشه يك قدم جلوتر از جراح باشد. دكتر صفوي افزود : عليرغم نياز ي كه به اين رشته احساس مي شود ، مقاومت هائي در جهت توسعه و اعتلاي اين رشته وجود دارد و بايد انجمني فعال و پويا درست شود تا هماهنگي ها را انجام دهند با اساتيد و دانشجويان كنوني تا باعث پيشرفت و حمايت از اين رشته گردد. رشته اتاق عمل بايد تخصصي شود و داراي گرايشهاي مختلف تخصصي گردد تا در نهايت فرد قادر به مديريت در اتاق عمل شود. حرمت و قداست اين رشته در اتاق عمل بايد حفظ شود و دچار غرور و تكبر نشويم و در اتاق عمل متانت داشته و به حس اعتماد بيماران و خانواده شان پاسخ مثبت دهيم و قدر قداست اين رشته را بدانيم. دكتر گلنوش ميرسعيدي معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي و مدير گروه اتاق عمل . در رابطه با يادگيري خود راهبر و به ویژه، خود اتكاييدانشجويان در فرایند برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی یادگیری خويش و اهميت يادگيري موثر و آموزش هايي كه در كلاسهاي درس تئوري و همچنين آموزشهاي عملي در مراكز درماني و در طي كارورزي ها انجام مي دهند تاكيد نمودند و نيز بيان كردند كه يادگيري بايد بصورت مادام العمر باشد تا دانشجويان كنوني بتوانند افراد موفقي در عرصه كار و حرفه خود در آينده باشند. گفتني است : سخنرانان مدعو اين سمينار آقاي عباس كشفي، عضو شورايعالي و معاون اجرايي نظام پرستاري تهران، مدير كل آموزش سازمان نظام پرستاري كشور – آقاي كامران كردمير – آقاي مهدي محمدخاني – آقاي محمد حسين صافدل كه همگي از فارغ التحصيلان كارشناسي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران بوده و در رابطه با آينده شغلي و حرفه ايي اين رشته سخنراني نموده و در پايان به پرسشهاي دانشجويان پاسخ گفتند.

 

 

 

 

 

توسط معاون آموزشي واحد پزشكي تهران و در اولين همايش آشنايي با رشته اتاق عمل مطرح شد :
دكتر صفوي : حرمت و قداست رشته اتاق عمل بسيار بالاست در حفظ آن بكوشيم / نياز به رشته اتاق عمل فراتر از سرفصل هاي آموزشي است /
نسخه قابل چاپ

Preview