جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي با سخنراني در همایش سبک زندگی ، ضمن اشاره به پيچيدگي و چند وجهي بودن مفهوم سبك زندگي ، با طرح سه سوال كليدي چيستي ، چگونگي و نيز فرايند شكل گيري مفهوم سبك زندگي را از جنبه هاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار داد.
      دكتر افتخار اردبيلي :
نگاه جامع نگر ضرورت ايجاد تغيير در سبك زندگي است / تغييرات فرهنگي با زور و دستور و بخشنامه حاصل نمي شود

 

     معاون پژوهش و فناوري دانشگاه در باره فلسفه وجودي و اهميت پرداختن به موضوع سبك زندگي گفت : آنچه مسلم است دنيا تحت تاثير پديده جهاني شدن دستخوش تغييرات گسترده اي در شيوه و سبك زندگي آدميان در اقصي نقاط دنيا شده است و بالطبع دامنه اين تحولات فراگير، فرهنگ و سنت هاي ايراني – اسلامي و هر آنچه را كه ساليان دراز با آن خو گرفته ايم را تحت تاثير قرار داده است .
دكتر افتخار با مروري بر مدرنيزاسيون آمرانه و كشف حجاب اجباري و سايراسناد و شواهد تاريخي گفت : هر گونه تغيير در سبك زندگي با زور و دستور و بخشنامه و آئين نامه امكانپذير و شدني نيست. وي اظهار نمود : اگر پروژه هائي براي تغيير در سبك زندگي داشته باشيم بايد شناخت صحيحي از ابعاد فرهنگی و اجتماعی جامعه ی خود داشته باشيم و بدانيم حدود اين مداخلات بايد چگونه باشد ؟
تا چه حد مي شوددر مقابل تغييرات ، تحت نفوذ عوامل متعدد ملي و جهاني مقاومت كرد ؟ و آيا انتخاب شيوه زندگي آزادانه دراختيار من و شماست ؟ و يا اين تغييرات ناشي از محيط بيروني بر من و شما تحميل مي شود ؟
وي افزود :تمام اين مباحث موضوعات مهم و حياتي هستند كه بايد در مورد هريك به تنهائي تحقيق و پژوهش شود .
وي تاكيد نمود : براي تحقيقات كاربردي در حيطه « سبك زندگي » از پايان نامه هاي دانشجوئي با موضوعات مشترك پزشكي و فرهنگي و با هدف ارتقاء بهداشت رواني و سلامت جامعه حمايت مي كنيم .
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه در بخش ديگري از سخنان خود گفت : مبحث سلامت و درمان یکی از مهمترین موضوعات بشری در همه زمان ها بوده و هست ولي آنچه كه امروز مي توان متاثر از تغییر و تحولات جهاني از آن نام برد و در حقيقت نگاه جديدي در حيطه علم پزشكي است آن است كه نگاه خطی و يكسويه پزشكي و درمانگر جای خود را به نگرش جامع به انسان و مسائل او داده است. در حقیقت نگاه خشک و بدون روح پزشکی به انسان در حال از بین رفتن است و انسان با تمام ابعاد وجودی خود موضوع بحث علم پزشکی قرار گرفته است.
دكتر افتخار اردبيلي در جمع بندي خود گفت : در پزشکی جامع نگر هدف نگهداري و ارتقاء سلامتی انسان با بررسی همه مسائل مرتبط با سبک زندگی (lifestyle) انسانهاست. در این نگاه به جای یک موضع انفعالی، بیمار عضوی فعال در برنامه تامين سلامتي خود به شمار می‌رود.
وي در پايان سخنان خود ابراز اميدواري نمود : با برگزاري مداوم اينگونه جلسات بتوان در رابطه با بسياري از مفاهيم جديدي كه تحت عنوان تعيين كننده هاي اجتماعي وارد حيطه سلامت شده و مباحث عمده اي همچون سرمايه اجتماعي social capital را در بر مي گيرد با مشاركت ساير متخصصان و صاحبنظران ابعاد و جوانب موضوعات مربوط به سبك زندگي رامورد بحث و بررسي قرار داد .
گفتني است : همایش سبک زندگی به همت دكتر مقدم نيا موسس ورئيس مركز « تحقيقات سبك زندگي » دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با حضور دكتر افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري ٰٰدکتر خلیل علی محمد زاده معاونت دانشجویی فرهنگی و با همكاري و هماهنگي اجرائي دکتر مریم اسلامی معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی و استاد مدعو دکتر محسن میرابی استاد دانشگاههاي كشور آمریکا ، روز سه شنبه 19 آبانماه سال جاری در سالن شهید احمد رضا احدی برگزار شد .

 

 
 

دكتر افتخار اردبيلي :
نگاه جامع نگر ضرورت ايجاد تغيير در سبك زندگي است / تغييرات فرهنگي با زور و دستور و بخشنامه حاصل نمي شود
نسخه قابل چاپ

Preview