جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      گزارش تصویری مراسم ارتقاء اساتيد دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
دكتر طباطبائي : براي من باعث افتخار است كه در خدمت دانشگاه هستم / در كنار دانشجو بودن عين عبادت است .

 

     ...

 

 

 

 

 

گزارش تصویری مراسم ارتقاء اساتيد دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
دكتر طباطبائي : براي من باعث افتخار است كه در خدمت دانشگاه هستم / در كنار دانشجو بودن عين عبادت است .
نسخه قابل چاپ

Preview