جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      گزارش تصویری مراسم ارتقاء اساتيد دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
دكتر سيد عباس صفوي :اصلاح هرم هيات علمي در الويت برنامه هاي ماست / اساتيد واحد پزشكي تهران از پشتوانه علمي خوبي برخوردار هستند .

 

     ...

 

 

 

 

 

گزارش تصویری مراسم ارتقاء اساتيد دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
دكتر سيد عباس صفوي :اصلاح هرم هيات علمي در الويت برنامه هاي ماست / اساتيد واحد پزشكي تهران از پشتوانه علمي خوبي برخوردار هستند .
نسخه قابل چاپ

Preview