جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    سمینارآموزشی ایدز ( جنبش روبان سرخ ) در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در تاریخ شنبه 23 آبان با حضور دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه ، دكتر حسن افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري ، دكتر خليل علي محمد زاده معاون فرهنگی دانشجوئي و دکتر مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ايران و جمعي از مسئولان ارشد اين واحد دانشگاهي و با هدف بحث و بررسي پيرامون ارتقاء سطح علمي و اگاهي بخشي به دانشجويان ، كادر درماني و پرسنل بيمارستانها و كاركنان در سالن شهید احمد رضا احدی برگزار شد
      برگزاري سمینارآموزشی ایدز در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

     ...

 

 

 

 

 

برگزاري سمینارآموزشی ایدز در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview