جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    فائزه صحبائي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي و معاون آموزشي دانشكده پرستاري و مامائي از انتشار آخرين كتاب خود تحت عنوان "مقدمه ای برنظریه ها والگوهای آموزش بهداشت وارتقاء سلامت" خبر داد .
      تالیف و انتشار کتاب « مقدمه ای برنظریه ها والگوهای آموزش بهداشت وارتقاء سلامت » از سوی عضو هیات علمی واحد پزشكي تهران

 

     صحبائي در باره محتوي اصلي اين كتاب گفت :از آنجائيكه در اجرای موفق برنامه های آموزش بهداشت وارتقا سلامت مهم ترین هدف درآموزش افراد ، تغییر رفتار نادرست و یا تداوم رفتار مناسب می باشد ، آموزش دهندگان باید از عوامل تاثیرگذاربر افراد آگاه باشند وبرای نيل به اين هدف آشنائي با نظریه ها والگوها به این فرآیند كمك فراواني در تغییر یا تثبیت رفتار های وابسته به سلامت، می‌نمایند .
وي افزود : درکتاب "مقدمه ای برنظریه ها والگوهای آموزش بهداشت وارتقاء سلامت" سعی شده است نظریه ها والگوها براساس سرفصل بعضی از رشته ها مانند پرستاری سلامت جامعه ، تدوین و مجموعه ای را فراهم سازد که سبب توانمندسازی کلیه دانشجویان ،مجریان سلامت وگروه های آموزشی گردد.

 

 
 

تالیف و انتشار کتاب « مقدمه ای برنظریه ها والگوهای آموزش بهداشت وارتقاء سلامت » از سوی عضو هیات علمی واحد پزشكي تهران نسخه قابل چاپ

Preview