جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      زیر نظر معاونت آموزشی و به همت مرکز مطالعات و توسعه پزشکی صورت پذیرفت :
كارگاه يك روزه روش تحقيق كيفي ویژه استعدادهاي درخشان در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران برگزار شد

 

      دکتر فائزه صحبایی معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران از برگزاری كارگاه يك روزه روش تحقيق كيفي براي استعدادهاي درخشان در تاريخ 24 آبانماه سال جاری با حضور دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشكده هاي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، ژنتيك، شيمي داروئي، پيراپزشكي در سالن EDC دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران خبر داد . صحبایی ضمن اعلام این خبر افزود : در اين كارگاه مباحث مفیدی همچون : آشنایی با مقدمات مطالعات كمي، كيفي، تفاوتهاي اين دو نوع مطالعه و نیز تعاريف و انواع مطالعات كيفي و روشهاي جمع آوري اطلاعات كيفي مانند مصاحبه هاي عميق، FGD، مصاحبه اسمي يا NGT، انواع مشاهده و ساير روشها انجام شد.و در پايان توضيحاتي مختصر در خصوص نرم افزار مكس كيودا و نحوه استفاده از آن بيان شد.

 

 
 

زیر نظر معاونت آموزشی و به همت مرکز مطالعات و توسعه پزشکی صورت پذیرفت :
كارگاه يك روزه روش تحقيق كيفي ویژه استعدادهاي درخشان در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران برگزار شد
نسخه قابل چاپ

Preview