جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر نصر آبادي رئيس دانشكده پرستاري و مامائي از تعطيل شدن كارآموزي هاي صبح و شب و long دانشكده پرستاري و مامائي در تاريخ دوشنبه دوم آذرماه به علت برگزاری اجلاس سران در تهران و تمهیدات ترافیکی خبر داد .
      تمام كارآموزي هاي صبح و شب و long دانشكده پرستاري و مامائي در تاريخ دوشنبه دوم آذرماه تعطيل شد

 

     ......

 

 
 

تمام كارآموزي هاي صبح و شب و long دانشكده پرستاري و مامائي در تاريخ دوشنبه دوم آذرماه تعطيل شد نسخه قابل چاپ

Preview