جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر طباطبایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران با صدور حكمي آقای فرداد فولادیان پور را به سمت مدیر کل مالی این واحد دانشگاهی منصوب كرد .
شايان ذكر است : فولاديان پور يكي از مديران شاخص و موفق امور مالي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي است كه با سابقه اي متجاوز از بيست سال كارنامه درخشاني در امور حسابداري و ذيحسابي دارد .
آخرين پست اجرائي ايشان مدير كل هماهنگي و نظارت استان تهران زير نظرحوزه معاونت مالي – اداري سازمان مركزي بوده است .
      با حكمي از سوي رييس دانشگاه : مدیر کل امور مالی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب شد

 

     در متن حكمي كه از سوی دکتر سید محمود طباطبایی چهره ماندگار عرصه علوم پزشکی، به ايشان ابلاغ شده است آمده است :
دانشگاه آزاد اسلامي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در تمام ابعاد چهره تابناكي داشته است و كارمندان محترم اين واحد مصداق بارزي از تلاش و همت مضاعف بوده اند . اينك جنابعالي با توجه به سابقه درخشان و تعهد اسلامي بعنوان مدیر کل امور مالی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران منصوب مي گرديد.
بخشي از وظايف و مسئوليت هاي ايشان در برنامه هاي زير خلاصه مي گردد :
مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی
نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی
بررسی و تائید نهایی پرداخت های دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی
نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود
برنامه ریزی و تصمیم گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه ستاد و مراکز درمانی تابعه
و انجام سایر امور محوله از جانب معاونت معاونت محترم اداری و مالی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط اشخاص دیگری مقدور نباشد .

 

 
 

با حكمي از سوي رييس دانشگاه : مدیر کل امور مالی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب شد نسخه قابل چاپ

Preview