جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر مهسا هادیپور جهرمی رئیس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي از برگزاري دومین کارگاه دانش پژوهی با عنوان "تدوین و توسعه فرآیندهای دانش پژوهی آموزشی" در تاریخ 4 آذرماه سال جاری درسالن كنفرانس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران خبر داد .
      زیر نظر معاونت آموزشی و به همت مرکز مطالعات و توسعه پزشکی صورت پذیرفت :
كارگاه يك روزه دانش پژوهی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران برگزار شد

 

     رئیس رئیس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي ضمن اعلام اين خبر گفت : اين كارگاه به جهت ضرورت ويژه و به پيشنهاد دکتر گلنوش میرسعیدی ، مسول کمیته دانش پژوهی با هدف بحث و بررسي پيرامون فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی در حیطه های مختلفی مانند DOPS، CTA، TBL و انواع روش هاي ارزشیابی های بالینی برگزار شد. وي افزود : سلیمان احمدی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، متخصص آموزش پزشکی مدرس و سخنران آموزشي در ابتداي اين كارگاه آموزشي با ذكرمطالب مفيد ي در رابطه با فرایند دانش پژوهی آموزشی مطالبی ارائه كرد و در ادامه جلسه اعضای هیات علمی با پرسش و پاسخ در رابطه با چگونگي تدوین فرایندهای دانش پژوهی به بحث و تبادل نظر پرداختند که مورد استقبال اعضای هیات علمی این واحد دانشگاهی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

زیر نظر معاونت آموزشی و به همت مرکز مطالعات و توسعه پزشکی صورت پذیرفت :
كارگاه يك روزه دانش پژوهی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران برگزار شد
نسخه قابل چاپ

Preview