جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    مهندس مسعود شهسواری معاون عمران دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران با ارائه گزارش کاملی از چگونگي پيشرفت و روند اقدامات عمرانی انجام شده در جهت بهینه سازی و ساخت و ساز فضاهاي آموزشي ساختمانهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران وهمچنين فضاهاي درماني بیمارستانهای بوعلی،حضرت امیرالمومنین(ع)،جواهری و مرکز قدس و بیمارستان فرهیختگان ، براثر بخشي اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني اين واحد دانشگاهي در ارتقاء سطح كيفي آموزش و درمان تاكيد نمود .
      مهندس شهسواری :اجرای موفق طرح های عمرانی موجب ارتقاء درجه اعتباربخشی بیمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي و افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان شده است .

 

     ...

 

 
 

مهندس شهسواری :اجرای موفق طرح های عمرانی موجب ارتقاء درجه اعتباربخشی بیمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي و افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان شده است . نسخه قابل چاپ

Preview