جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      ساعت شروع کلاسهای درسی واحد پزشکی تهران در سال تحصیلی جدید اعلام شد

 

     دکتر فرهاد ادهمی معاونت آموزشی واحد پزشکی تهران ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید ساعت شروع کلاسهای درسی را در سال تحصیلی جدید ساعت 45/7 اعلام نمود

 

 
 

ساعت شروع کلاسهای درسی واحد پزشکی تهران در سال تحصیلی جدید اعلام شد نسخه قابل چاپ

Preview