جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی از برگزاری کارگاه علمی آموزشی با عنوان نسل جدید تعیین توالی پیشرفته در نیمه اول آذر ماه سال جاری در سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران خبر داد .
      زير نظر كميته تحقيقات دانشجوئي صورت پذيرفت :
برگزاري كارگاه نسل جديد تعيين توالي در واحد پزشكي تهران

 

     دکتر خاکپور در اهمیت برگزاری این کارگاه آموزشی گفت : هر دو ماه یک بار مبحثی جدید به علم sequencing اضافه میگردد ودر این كارگاه آموزشی مباحث مفیدی توسط حميدرضا فضلی پژوهشگر مرکز تحقیقات علوم نوین و PhD ژنتیک درباره پیشرفت های توالی یابی ژنتیکی و روش های روز افزون آن برای کاهش اتلاف وقت ارائه گردید .
حميدرضا فضلی مدرس و پژوهشگر فناوری های نوین زیستی ، دانشجوی دکتری تخصصی رشته ژنتیک و همچنین عضو باشگاه پژوهشگران جوان نیز در باره هدف از برگزاری این کارگاه گفت : برگزاری کارگاه Next Generation Sequencingبا توجه به گسترش روز افزون علوم و فنون در سال های اخیر بخصوص در حوزه ی فناوری های نوین زیستی، به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با فناوری توالی یابی پیشرفته و معرفی کاربرد و جایگاه این فناوری در زمینه های تحقیقاتی و تشخیصی علوم زیستی و پزشکی بسیار ضروری می نمود .
وی افزود : در این کارگاه همچنین ایده های برای انجام تحقیقات کاربردی در مباحث بالینی و علمی پژوهشی برای دانشجویان رشته پزشکی ودانشجویان ژنتیک و سلولی ملکولی ارائه شد.

 

 
 

زير نظر كميته تحقيقات دانشجوئي صورت پذيرفت :
برگزاري كارگاه نسل جديد تعيين توالي در واحد پزشكي تهران
نسخه قابل چاپ

Preview