جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر مهسا هاديپور جهرمي رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) طي گزارشي از برگزاري كارگاه ارزشیابیMINI-CEX در روز چهارشنبه 18 آذر ماه سال جاري در محل سالن EDC خبر داد .
      كارگاه ارزشیابیMINI-CEX زير نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) برگزار شد

 

     دكترسيمين اسماعيل پور مدرس وعضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران در معرفي و آشنائي اين كارگاه آموزشي گفت : روش ارزشيابي : Mini-CEX(Mini Clinical Examination) یکی از معروفترین روش های ارزیابی بالینی است که طی آن می توانیم درمورد مهارت های کلان بالینی دانشجو قضاوت نماییم. وي افزود : محل انجام اين روش ، مكان مواجهه واقعی دانشجو با بیماریعنی بخش های بستری، درمانگاه و کلینیک است. دكتر اسماعيل پور در ادامه بيان داشت : در این نوع ارزیابی دانشجو در حين انجام کارهای معمول یک مواجهه بالینی همچون گرفتن شرح حال، انجام معاینه بالینی، تشخیص و دادن طرح درمانی به مدت 15 دقیقه، مورد مشاهده دقیق یک استاد یا مربی بالینی آموزش دیده قرار می گیرد و بلافاصله و پس از ان به مدت 5-10 دقیقه فیدبک لازم در زمینه نقاط قوت و ضعف به دانشجو داده می شود. وي تاكيد داشت : پس از ارائه فیدبک، طرح آموزشی جهت اصلاح نقاط قابل بهبود و توسعه مهارت های بالینی به دانشجو پیشنهاد می شود. دكتر اسماعيل پور در پايان افزود : این نوع ارزیابی دانشجو از اعتبار و پایایی بالایی برخوردار است به شرطی که به دفعات و در موقعیت های گوناگون، با بیماران و ارزیابان مختلف تکرار شود. تعداد پیشنهادشده این نوع ارزیابی حداقل 4-6 بار در سال می باشد. دكتر هاديپور رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با ابراز رضايت از نحوه برگزاري اين دوره آموزشي گفت : هدف اصلي از برگزاري اين كارگاه هاي آموزشي ، ارتقا بهره وري آموزشی (Educational Productivity) از طريق بهبود عملكرد اساتيد بر مبناي ارزشيابي مستمر و جامع است كه در نهايت موجب ارائه بازخورد به اساتید جهت اصلاح و بهبود تدريس مي گردد . وي افزود : بر اساس نظر سنجي هاي بعمل آمده ، برگزاري اين كارگاه هاي آموزشي موجبات ارتقای توانایی و قضاوت عضو هيأت علمي از خود (Self-judgment) و همچنين بررسي نقاط قوت و تأكيد بر آن براي تهيه ملاك ها و شاخص هاي معتبرتر و پاياتر ارزشيابي و تعيين و استفاده از منابع معتبرتر ارزشيابي مي گردد .

 

 

 

 

كارگاه ارزشیابیMINI-CEX زير نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) برگزار شد نسخه قابل چاپ

Preview