جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید محمود طباطبایی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، با صدور حکمی روح ا... عسگری را بعنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب كرد . معاون مالي و اداري جديد واحد پزشكي تهران یکی از مدیران شايسته و موفق امور مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی است که تجارب ارزشمندي در امور ذی‌حسابی دارد. آخرین پست اجرایی وی عامل خزانه داري حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و بيمارستان فرهيختگان بوده است .
      با حكمي از سوي رئيس دانشگاه معاون اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران منصوب شد

 

     در متن حکم دکتر طباطبایی، چهره ماندگار عرصه علوم پزشکی، به سرپرست جديد معاون اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران آمده است :
دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان یکی از ثمرات انقلاب اسلامی درطول حیات خود نقش ارزنده ای در تامین نیروی انسانی موردنیاز نظام سـلامـت جمـهوری اسلامی ایران داشته است. واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با بهره مندی از دانش اعضای هیات علمی ، مهد پرورش متخصصان و کارشناسان متعهد و کارآمد در حیطه پزشکی هستند که البته با بازنگری ساختار و استفاده از سایر ظرفیت های موجود، زمینه ارتقای کیفی بیش از پیش توسعه مدیریت و منابع در این مجموعه عظیم علمی فراهم است.
نظـر به صداقت، تعهد و تجربیات جنابعالی در دانشگاه و با توجه به هماهنگی انجام شده با معاونت های محترم علوم پزشکی و اداری– مـالـی دانشگـاه بعنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران منصوب می گردید تا دانشگاه را در تحقق چشم اندازهای رفیع آن در توسعه مدیریت و منابع حوزه علوم پزشکی یاری فرمائید .
انتظار می رود با همکاری کلیه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه در مسیر نیل به اهداف زیر تلاش فرمائید :
استقرار نظام نوین مالی در بیمارستانهای تابعه و دانشگاه (حسابداری تعهدی) ، تهیه و تنظیم برنامه های استراتژیک و عملیاتی توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی براساس سیاستهای ابلاغی و نظارت بر اجرای آنها ، طراحی و تدوین فعالیتهای موثر برای ایجاد منابع جدید مالی و بخصوص توجه ویژه جهت راه اندازی شرکت های دانش بنیان و تدوین چارت سازمانی جدید دانشگاه و بیمارستانها مطابق با استانداردهای موجود تنها بخشي از وظايف ايشان در سمت معاون مالي و اداري واحد پزشكي تهران است . گفتني است : معاون مالي و اداري جديد واحد پزشكي تهران روز شنبه 28 آذزماه با حضور در جلسه هيات رئيسه حكم خود را از سوي دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي دريافت نمود .

 

 

 

 

 

با حكمي از سوي رئيس دانشگاه معاون اداري و مالي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران منصوب شد نسخه قابل چاپ

Preview