جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر محمد رضا زرین دست رئيس مركز تحقيقات علوم پزشكي و رئيس دانشکده ی علوم نوین از برگزاري کارگاه مقاله نویسی توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناخت و با همکاری مرکز تحقیقات ژنومیک در روز 29 آذر ماه سال جاري در محل سالن EDC خبر داد .
      به همت مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناخت و با همکاری مرکز تحقیقات ژنومیک صورت پذيرفت :
برگزاري كارگاه مقاله نويسي در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

      دکتر زرین دست رئيس مركز تحقيقات علوم پزشكي و رئيس دانشکده ی علوم نوین اين واحد دانشگاهي ضمن اعلام اين خبر گفت : هدف از برگزاری کارگاه مقاله نويسي آشنایی هرچه بيشتر دانشجویان با کارهای پژوهشی و گزارش آن در قالب مقاله است . وي با مقايسه روش تحقیق و دسترسی به مقالات در زمان گذشته و وضعيت كنوني گفت : بهترین راه یادگیری مقاله نویسی آموزش مداوم و استمرار آن در زمان طولانی است . دکتر ناصحی رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناخت نيز در مورد چگونگی ارسال مقاله به مجله های خارجی بویژه Science direct گفت : مهمترين نكته جهت ارسال مقاله چگونگی انتخاب مجله مناسب و چگونگی ارسال مقاله انتخاب شده به آن مجله است . وي با ارائه عيني و ارسال یک مقاله بصورت online نحوه پاسخ داوري های آن مجله و نکات کلیدی را كه در این زمینه مورد نياز است مطرح نمود . گفتني است : دكتر زرین دست رئيس مركز تحقيقات علوم پزشكي ،دکتر ناصحی رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناخت، دکتر رجب بیگی ودکتر خلیفه مدرسان این کارگاه آموزشي بوده اند .

 

 

 

 

 

به همت مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناخت و با همکاری مرکز تحقیقات ژنومیک صورت پذيرفت :
برگزاري كارگاه مقاله نويسي در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
نسخه قابل چاپ

Preview