جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد محمود طباطبائي رييس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با حضور در جلسه هيات رئيسه دانشگاه ، با اهداء لوح تقدير از خدمات اصغر عليجاني مدير كل امور مالي سابق اين واحد دانشگاهي تقدير و تشكر نمود .
      در مراسم توديع مدير كل امور مالي واحد پزشكي تهران مطرح شد :
دكتر طباطبائي : براي توسعه فعاليت هاي دانشگاهي ارتباط مطلوب حوزه معاونت مالي و اداري با ساير معاونت ها امري اجتناب ناپذير است .

 

     دكتر طباطبائي درمراسم توديع مدير كل امور مالي سابق واحد پزشكي تهران با بيان اينكه ، توسعه فعاليت هاي دانشگاهي در زمينه هاي مختلف عمراني ، خريد لوازم و تجهيزات بيمارستاني و آزمايشگاهي ، راه اندازي و ارتقاء سيستم هاي نرم افزاري HSE در بيمارستانها و بهبود ساير فرايندهاي اداري ، نيازمند ارتباط موثر و مطلوب حوزه معاونت مالي و اداري با ساير معاونت ها و تعامل با تمام اجزاء و بدنه مجموعه دانشگاه است ، تصريح نمود : ماهيت و شرح وظايف حوزه معاونت مالي و اداري به عنوان قلب تپنده مجموعه ايجاب مي كند با مديريت و برنامه ريزي صحيح پاسخگوی نیازهای اصلی حوزه هاي مختلف سازمان باشد . دکترطباطبائي در پایان جلسه ضمن معارفه مجدد آقاي عسگري معاون جديد مالي و اداري دانشگاه از ايشان خواست با تشكيل فوري جلسات هماهنگي وجداگانه اي در جهت اطلاع از نيازها و برنامه هاي در الويت هر معاونت اقدام نمايد . گفتني است : دكتر حسين ملك افضلي مشاور رئيس دانشگاه در امور تحقيقاتي سپس لوح تقدیر را به نمايندگي از ساير معاونين به آقای عليجاني اهداء و از تلاش ها و زحمات ایشان در طول تصدي مسئوليت مدير كل امور مالي قدردانی کرده برای ایشان بهروزی و موفقیت آرزو کردند. عليجاني نيز با تشكر متقابل از رئيس دانشگاه گفت : در تمام مدت همكاري درس هاي بسياري از مديريت حكيمانه و دلسوزانه و همچنين هيات رئيسه دانشگاه آموخته ام كه قطعاٌ چراغ راه و هدايت اينحانب در آينده شغلي اينجانب خواهد بود .

 

 

 

 

 

در مراسم توديع مدير كل امور مالي واحد پزشكي تهران مطرح شد :
دكتر طباطبائي : براي توسعه فعاليت هاي دانشگاهي ارتباط مطلوب حوزه معاونت مالي و اداري با ساير معاونت ها امري اجتناب ناپذير است .
نسخه قابل چاپ

Preview