جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتراحمد رضا فرسار رئيس دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران از برگزاري سومین جلسه پرسش و پاسخ مسئولين با نماينده هاي دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف گروه های مهندسی بهداشت محیط ، بهداشت عمومی ، مهندسی پزشکی و مهندسی بهداشت حرفه ای اين دانشكده خبر داد . اين جلسه با حضور دکتر حميد بلقیس زاده معاون دانشکده و آسيه سلحشوریان فرد مدیر گروه رشته بهداشت عمومی و طاهره کاظمی مدیر آموزش دانشکده برگزار شد .
      دكتر فرسار :
وجود تعامل بیشتر بین دانشجویان و مسئولین با هدف بهبود شرایط آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

     رئيس دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی واحد علوم پزشكي تهران در باره ضرورت تشکیل جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي گفت : به منظور برقراری ارتباط موثر با دانشجویان اين دانشكده و آشنایی با مشکلات و مسائل آنها ، جلسه پرسش و پاسخ ویژه دانشجويان دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي برپا شده است .
دكتر فرسار با تاکید بر ادامه اینگونه نشست ها افزود : نمايندگان بايد درخواست و نظرهای سازنده و انتقاد های ارزشمند دانشجويان را برای بهتر شدن مجموعه بیان نمایند تا مسائل بررسي و رسيدگي شود .
دکتر حميد بلقیس زاده معاون آموزشي پژوهشي دانشکده بهداشت ضمن خوشامد گويي گفت : اهمیت تشکیل جلسات پرسش و پاسخ وجود تعامل بیشتر بین دانشجویان و مسئولین دانشکده با هدف بهبود شرایط آموزشی و پژوهشی و به حداقل رساندن مشکلات و مسایل دانشجویان است .
در طي اين نشست ،دانشجویان به طرح سوال ها و دیدگاههای خود پرداخته و مسئولین دانشگاه نیز پاسخ های لازم را برای اطلاع دانشجویان، ارائه کردند.
گفتني است : اين جلسات به صورت هر دو ماه یکبار در محل اين دانشكده برگزار مي شود .

 

 

 

 

 

دكتر فرسار :
وجود تعامل بیشتر بین دانشجویان و مسئولین با هدف بهبود شرایط آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران
نسخه قابل چاپ

Preview