جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید علی ابطحی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در نشست مشترک و جلسه هم اندیشی روساي واحد های مجری رشته های علوم پزشکی تهران ، مشهد ، یزد ، شاهرود و نیز روسای ده بيمارستان دانشگاه آزاد اسلامی ، مديران مراكز درمانی تابعه ، مترون ها و مسئولين دفاتر بهبود كيفيت و در جمع معاونین آموزشی ، پژوهشی ، دانشجوئی و فرهنگی با تاکید بر ضرورت ارتقاء کیفی و بهبود شاخصهای اقتصادی مراکز درمانی دانشگاه آزاد اسلامی ،سیاست های حوزه معاونت علوم پزشکی در راستای افزایش سطح کمی و کیفی خدمات آموزشی و درمانی در کلیه رشته های علوم پزشکی و پیرا پزشکی را بر اساس آخرین راهبرد های شورای اقتصاد سلامت تشریح نمود .
      با حضوردکتر ابطحی و با هدف ارتقاء بهره وري مراكز درماني صورت پذیرفت :
تحليل شاخص هاي اقتصادي بيمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان بوعلی

 

     معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با سخنرانی در این جلسه ضمن تشریح برنامه‌های استراتژیک و دستاوردهای اخیر حوزه پزشکی از راه اندازی و تاسیس اداره اقتصاد سلامت و فعالیت گسترده اعضای این اداره آقایان دكتر سيادتي ، رئيس اداره اقتصاد سلامت دكتر بيگلو، مدير كل دفتر توسعه خدمات سلامت و دكتر غفاري رئيس مركز پژوهش هاي تامين اجتماعي در برنامه ریزی علمی و اکادمیک وگرد آوری اطلاعات basic و پایه ای در جهت توسعه کیفی و ارائه خدمات آموزشی و درمانی بیمارستانهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد .
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه حضور دکتر میرزاده به عنوان یک فرصت استثنایی در دانشگاه آزاد پیش‌زمینه ارتقای کیفی است و یکی از مسائل مهم مدنظر ایشان اصلاح هرم اعضای هیات علمی در این معاونت است گفت : افزایش تعداد اعضای هیات علمی، فضای آموزشی و الزامات آموزشی از برنامه‌های بلندمدت و استراتژیک معاونت علوم پزشکی است .
وی تاکید نمود اصلاح نسبت دانشجو به استاد از تصمیمات قطعی این حوزه در جهت ارتقاء کیفیت آموزش است و بر این اساس به واحد های دانشگاهی که موفق به رعایت استاندارد ها و توازن نسبت استاد و دانشجو نشوند مجوز جذب دانشجو داده نمی شود .
ابطحی با اشاره به اهداف اصلی این معاونت درارتقای همزمان کیفیت و کمیت افزود : حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی یک حوزه اجرائی نیست بلکه مرکز تفکر جمعی برای ایجاد تغییر با استفاده از نیروهای تخصصی و کارآمد برای بسترسازی و ایجاد شرایط مطلوب برای این تغییر است و ضرورت راه اندازی اداره اقتصاد سلامت در این حوزه با هدف تغییر و ارتقاء بهره وری و بهبود شاخص های اقتصادی در بیمارستانها صورت گرفته است . وی با ابراز امیدواری از روند پیگیری و همچنین اقدامات مفیدی که در این زمینه با همکاری علمی اداره اقتصاد سلامت و بخش اجرائی بیمارستانها صورت گرفته است گفت : سرعت ارتقاء کیفی و بهبود شاخص های اقتصادی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بی نظیر و در خور تحسین است . دکتر ابطحی در ادامه سخنان خودافزود : در جهت تغییر نیازمند تعامل مطلوب با وزارتخانه هستیم ، و در این راستا اعتماد سازی و رعایت شاخص ها و سنجه های آموزشی و درماني حرف اول را می زند . وی اتصریح نمود : وزارت بهداشت حق توليت دارد و بایستی حمايت همه جانبه وزارتخانه را در اجراي قوانين داشته باشيم . دکتر ابطحی با اشاره به اینکه اعتباربخشي را قبول داريم گفت : جهش بزرگ دانشگاه آزاد درسایه ایجاد وضعيت مطلوب بيمارستانهای آموزشی است که این مهم در سایه اعتبار سنجی دروني ورعایت استانداردها و معيارهاي ملي فراهم می شود . معاون علوم پزشکی در پایان سخنان خود به توفیق بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه محاسبه تعرفه های بیمارستانی اشاره کرد و گفت : طبق مصوبات و مجوز های اخیر وزارتخانه تعرفه های درمان در بخش بستري 50% بخش خصوصي و در بحث درمان های سرپايي و پاراكلينيك دو سوم بخش خصوصي هستيم و از طریق قرارداد دسته جمعي با بيمه هاي تكميلي موجب مي شود تعداد بيماران و ضریب اشغال تخت در بیمارستانهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی افزايش يابد.که این مسئله توفيقي بزرگ براي دانشگاه آزاد اسلامی در جهت ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سطح کیفی آموزش و است. گفتنی است نشست تحليل شاخص هاي اقتصادي بيمارستانها و ارتقاء بهره وري با مروري بر برنامه استراتژيك مراكز درماني با حضور معاونت علوم پزشكي ، روساي دانشگاه ها ، روسای بيمارستانها و مديران مراكز و مترون و مسئولين دفاتر بهبود كيفيت درتاریخ سه شنبه 15 دیماه سال جاری در سالن همایش بيمارستان بوعلي برگزار شد . دکتر ارش جنابیان رئیس بیمارستان بوعلی ، دکتر فلاح معاون درمان دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر صفوی نائینی معاون آموزشی ، دکتر افتخار اردبیلی معاون پزوهشی ، دکتر میرزائی مدیر بیمارستان بوعلی ، دکتر سرابندی رئیس بیمارستان امیر المومنین (ع) ، دکتر شیخ الاسلام رئیس واحد مشهد ، دکتر اسلامی رئیس بیمارستان شاه نعمت اله یزد ،دکتر محمد خان قیطاقی مدیر بیمارستان آریا مشهد و دیگر روساء دانشگاههای و روسای بیمارستانهای واحد های دانشگاهی با ارائه سخنرانی تجربیات و نظرات پیشنهادی خود را جهت هم افزائی و تشریک مساعی در زمینه ارتقاء سطح بهره وری بیمارستانها اززوایای مختلف مطرح نمودند . شایان ذکر است : تداوم و برگزاری جلسه بعدی به اتفاق آراء به یکماه دیگر و بعد از تکمبل اطلاعات در مورد وضعیت موجود بیمارستانها طبق استانداردها و پرسشنامه های ارائه شده از سوی اداره اقتصاد سلامت اعلام شد .

 

 

 

 

 

با حضوردکتر ابطحی و با هدف ارتقاء بهره وري مراكز درماني صورت پذیرفت :
تحليل شاخص هاي اقتصادي بيمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان بوعلی
نسخه قابل چاپ

Preview