جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سیادتی رئيس اداره اقتصاد سلامت حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در نشست مشترک روساي بيمارستانها که با حضور معاونت علوم پزشكي ، روساء و مديران مراكز درمانی ٰٰ مترون ها و مسئولين دفاتر بهبود در بیمارستان بوعلی برگزار شد ٰ اهداف و چگونگی راه اندازی اداره اقتصاد سلامت و تدوین شاخص هاي اقتصادي در بیمارستانهای تابعه بزرگترین دانشگاه حضوری جهان را تشریح کرد .
      در نشست تحليل شاخص هاي اقتصادي بيمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی و در بیمارستان بوعلی مطرح شد :
مادامیکه اطلاعات مبنای تصمیم گیری مدیران نباشد هیچ تغییر چشمگیری در روند اصلاحات و ارتقاء بهره وری بیمارستانها و مراکز درمانی صورت نمی گیرد

 

     رئيس اداره اقتصاد سلامت حوزه علوم پزشکی در ابتدای سخنان خود اظهار نمود : دكتر ابطحي طي سه ماه گذشته به من امر كردند که مطالعات مقدماتی و تحقیقات دامنه داری را در جهت ارتقاء بهره وري مراكز درماني و بیمارستانهای آموزشی – درمانی دانشگاه آزاد اسلامی با در نظر گرفتن برنامه استراتژيك و چشم انداز این دانشگاه آغاز نمائیم .
دكتر سیادتی افزود : در این راستا با همفکری سایر اعضاء این اداره آقایان دکتر بیگلو و غفاری اقدامات گسترده ای را در جهت تدوین شاخص هاي اقتصادي بيمارستانها آغاز کردیم واز آنجائیکه اطلاعات صحیح و دقيق مبناي تصميم گيري مدیران است سنجه ها و معیارهائی در 51 مورد و 25 شاخص تکمیل و در دو مرحله به واحدهای دانشگاهی مجری رشته های علوم پزشکی ومدیران 10 بیمارستان تابعه ارسال شد .
وی تصریح نمود : به این ترتیب داد های مورد نظر با هدف اطلاع از وضعیت موجود بیمارستانها و مراکز درمانی گردآوری و در سیستم نرم افزار ی طراحی شده برای انجام محاسبات مربوط به هزينه و درآمدبیمارستانها ی دانشگاه با هدف بررسی و تحلیل شاخص های اقتصادی وارد شد و جمعبندی نهائی بر اساس اطلاعات داده های شده از سوی بیمارستانها در اختیار مسئولان ارشد حوزه علوم پزشکی گذاشته شد .
وی با اظهار امیدواری از همکاری و تعامل ایجاد شده با روسای واحد ها و مدیران بیمارستان ها تصریح نمود :قطعاٌ در ترسیم نقشه راه و بهبود شاخص های اقتصادی و ارتقاء بهره وری بیمارستانها همکاری و دقت نظر در تکمیل این اطلاعات بسیار ضروری و مبنای هرگونه تصمیم گیری است .
دكتر غفاري رئيس مركز پژوهش هاي تامين اجتماعي نیز در ادامه جلسه با مقدمه ای در رابطه با تعریف بیمارستان بعنوان یک سازمان پیچیده به نقش دوگانه مدیریت عرضه و تقاضا TWO FIRME IN ONE در بیمارستانها پرداخت و گفت : بیمارستانها ناگزیر از تغییرهستند . وی با تشریح چالشهای پیش رو بیمارستانهای امروزه ٰو نیاز ها و مشکلات متفاوت مشتريان و مديران بيمارستانها تصریح نمود : برای ارتقاء بهره وری در بیمارستانها ٰٰ مسئولان و روساء بیمارستانها بایستی نسبت به جمع اوری اطلاعات صحیح و اعداد و ارقام بسیار حساس باشند . وی با تاکید بر اینکه مادامیکه اطلاعات مبنای تصمیم گیری ها نباشد هیچ تغییر چشمگیری در روند اصلاحات و ارتقاء بهره وری صورت نمی گیرد گفت :
هم اندیشی ٰمسئولان بیمارستان و انتقال تجربیات مفید و اگاهی از ایده های خلاقانه در بهبود سیستماتیک و بر اساس شاخص های اقتصادی تدوین شده گام موثر و کمک بزرگی در مسیر ارتقاء بهره وری با هدف کاهش هزینه ها و افزایش در آمد ها و افزایش سطح کیفی خدمات درمانی و آموزشی در بیمارستانها خواهد بود .
گفتنی است : جلسه تحليل شاخص هاي اقتصادي بيمارستانها و ارتقاء بهره وري با مروري بر برنامه استراتژيك مراكز درماني روز سه شنبه 15 دیماه سال جاری با حضور دکتر سید علی ابطحی معاون علوم پزشكي ، روساي يمارستانها و مديران مراكز درمانی و مترون و مسئولين دفاتر بهبود كيفيت در در بيمارستان بوعلي برگزارشد .

 

 

 

 

 

در نشست تحليل شاخص هاي اقتصادي بيمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی و در بیمارستان بوعلی مطرح شد :
مادامیکه اطلاعات مبنای تصمیم گیری مدیران نباشد هیچ تغییر چشمگیری در روند اصلاحات و ارتقاء بهره وری بیمارستانها و مراکز درمانی صورت نمی گیرد
نسخه قابل چاپ

Preview