جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید عباس صفوی نائینی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی از برگزاری مطلوب آزمون صلاحیت های بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در روز پنجشنبه هفدهم دی ماه جاری در حوزه امتحانی واحد پزشکی تهران خبر داد . این آزمون به صورت همزمان با واحد های مشهد و واحد نجف آباد برگزار شده است .
      اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی دردانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران برگزار شد .

 

     معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی اظهار داشت: آزمون صلاحیت بالینی در انتهای دوره پزشکی عمومی و به صورت عملی (به شیوه آسکی ) برگزار می شود ومحل انجام آن با حضور و بهر ه گیری ازتجربه و دانش علمی اعضاء هیات علمی مجرب و آشنا به نحوه اجرای این نوع آزمون ها در مراکز مهارت های بالینی ( اسکیل لب ) با تجهیزات مناسب نظیر رایانه، مولاژ و بیمار نما انجام می پذیرد. دکتر صفوی در رابطه با اهمیت آزمون صلاحیت بالینی در این دوره افزود: بر اساس مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، داوطلبان مستقیم آزمون دستیاری تخصصی پزشکی سال 1395، که از بهمن ماه 94 و بعد از آن فارغ التحصیل می شوند، بایستی علاوه بر سایر ضوابط و مدارک لازم گواهی موفقیت در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره را جهت شروع دوره دستیاری ارائه نمایند. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی با بیان اینکه در اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی که دردانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران صورت پذیرفت دانشجویان داوطلب واحدهای تهران، تنکابن و قم در واحد پزشکی تهران؛ شرکت داشته اند . وی افزود : از 10 واحد مجری رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی،: داوطلبان واحدهای اردبیل، مشهد، تبریز، شاهرود در واحد مشهد؛و داوطلبان کازرون، نجف آباد و یزد در واحد نجف آباد در آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه آزاد اسلامیشرکت داشته اند .

 

 
 

اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی دردانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران برگزار شد . نسخه قابل چاپ

Preview