جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكترسید عباس صفوی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی باسخنرانی در جلسه تحلیل شاخص های اقتصادی بیمارستانها ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت ارتقاء بهره وری در بیمارستانهای آموزشی گفت : نباید از نظر دور داشت مهمترین رسالت و فلسفه وجودی دانشگاه ها تولید علم است و تجهیز بیمارستانها یک نیاز جدی برای ارتقاء سطح کیفی آموزش رشته های پزشکی و پیراپزشکی است .
      از سوی معاون آموزشی و در جلسه تحلیل شاخص های اقتصادی بیمارستان بوعلی مطرح شد :
هدف اصلی در ارتقاء بهره وری بیمارستانها ی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقاء سطح کیفی آموزش پزشکی است

 

     معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تصریح کرد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران یکی از مهمترین واحد های دانشگاه آزاد اسلامی است . این دانشگاه با هدف تعلیم و تربیت دانشجویان در حیاتی ترین رشته های مربوط به تامین حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و در راستای تولید، توسعه و انتقال علم و فناوری با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حل مسایل اساسی جامعه و توسعه پایدار طی سه دهه گذشته تا کنون گام های بلندی برداشته است .
دکتر صفوی با بیان اینکه ورود به عرصه تحصیلات تکمیلی و جذب رزیدنت و فلوشیب نیازمند ارتقاء سطح کیفی آموزش در محیط علمی بیمارستانهای تابعه این دانشگاه دارد گفت :
نباید ازاین نکته غافل شد که هر حرکت و اقدام موثری در زمینه ارتقاء بهره وری بیمارستانها ی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ارتقاء سطح کیفی آموزش پزشکی صورت می گیرد و این ضرورت ایجاب می کند برای هر گونه تغییر و تحول مديريت مجموعه از حالت روزمرگی خارج و به مديريت علمي و آكادميك تبديل شود. وی افزود : تلاش در جهت ارتقای کیفیت با هدف ایجاد محیطی پویا، خلاق و نوآور و و متحول نمودن امور آموزشی و پژوهشی در الویت این واحد دانشگاهی است . معاون آموزشی واحد پزشکی تهران تصریح کرد : این مرکز دانشگاهی در شرایط موجود طیف وسیعی از برنامه‌های آموزشی را در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی‌ارشد در رشته های علوم پزشکی بعهده دارد و انشاءاله با راه اندازی و افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی شاهد ارتقاء سطح کمی و کیفی رشته های ٰ undergraduate هم خواهیم بود .

 

 
 

از سوی معاون آموزشی و در جلسه تحلیل شاخص های اقتصادی بیمارستان بوعلی مطرح شد :
هدف اصلی در ارتقاء بهره وری بیمارستانها ی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقاء سطح کیفی آموزش پزشکی است
نسخه قابل چاپ

Preview