جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سلطانعلی فلاح معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی واحد پزشکی تهران با سخنرانی در جلسه تحليل شاخص هاي اقتصادي بيمارستانها که با هدف بررسی راهکارهای اجرائی و ارتقاء بهره وري در بیمارستانهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد بر اهمیت سرمایه گذاری و توجه ویژه در زمینه ایجاد و اداره سیستم های اطلاعات سلامت با استفاده از فن آوری اطلاعات تاکید کرد .
      دکتر فلاح معاون درمان دانشگاه امروزه اداره بيمارستانها با روش های سنتي امکانپذیر نیست / سرمایه گذاری در حوزه IT از ملزومات جدی در ارتقاء بهره وري بیمارستانهای آموزشی ست .

 

     معاون درمان دانشگاه با بیان اینکه امروزه اداره بيمارستانها با روش های سنتي امکانپذیر نیست تصریح کرد : بیمارستانهای آموزشی یک بنگاه اقتصادی و محلی برای کورس گذاشتن برای در امد زائی بیشتر نیستند .
وی با تاکید بر اصالت آموزش و ماموریت اصلی دانشگاه در انتقال دانش و مهارت های بالینی آنهم در رشته های حیاتی علوم پزشکی افزود : در هیچ کجای دنیا بیمارستانهای آموزشی سود آوری ندارند .
معاون درمان دانشگاه سپس با بیان اینکه رویکرد اصلی و هدف از اداره بیمارستانهای آموزشی افزایش سطح کیفی آموزش است تصریح کرد : هرگونه جهش در حرکت به سوی تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجو در مقاطع رزیدنتی ، فلوشیپ نیازمند تجهیز و سازماندهی بهینه بیمارستانها در ارائه خدمات آموزشی و درمانی است
دکتر فلاح در ادامه سخنان خود اظهار داشت : هرچند تكنولوژی اطلاعات توانایی سازمان را افزایش می دهد با این وجود چنین پیشرفتهایی اغلب سبب بهبود عملكرد مالی سازمانها نمی شود ، بلکه ساز وكار و برنامه‌های استراتژیكی خاصی نیاز است تا به این اهداف اساسی در ارتقاء بهره وري بیمارستانهای تابعه دانشگاه دست یافت.
معاون درمان دانشگاه با ارائه شش پیشنهاد برخی از راهکارها و برنامه های استراتِژیک حوزه معاون درمان دانشگاه را در مسیر موفقیت در روند ارتقاء وبهره وری بیمارستانها و ایجاد تعییر و تحول ٰ رعایت مواردی همچون : 1- برنامه ریزی درجهت استقرار نظام بودجه ای بیمارستانها 2- ساماندهی و ارتقاء تکنولوژی اطلاعات 3- تعادل در نظام پرداخت و کارانه به پزشکان و متخصصان عضو هیات علمی 4- اطمینان و تفویض اختیار کامل به روسای بیمارستانها 5- برون سپاری بخش های پاراکلینیکی 6- هدف گذاری آموزشی و هماهنگی با مقررات وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اعلام نمود .

 

 
 

دکتر فلاح معاون درمان دانشگاه امروزه اداره بيمارستانها با روش های سنتي امکانپذیر نیست / سرمایه گذاری در حوزه IT از ملزومات جدی در ارتقاء بهره وري بیمارستانهای آموزشی ست . نسخه قابل چاپ

Preview