جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر محمدرضا خانی رئیس مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران ، طی گزارشی از برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی این مرکز با حضور اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پالایش آب ، آقایان دکتر سیدمسعود شوشتریان؛ دکترحمیدرضا تشیعی ، دکترمحمدرضا خانی ، دکترمهندس بسطام قنبری دکتر گیتی کاشی؛ دکتر مهسا جهانگیری راد در تاریخ دوشنبه 14 دیماه سال جاری خبر داد .
      از سوی رئیس مرکز تحقیقات پالایش آب اعلام شد : تصویب دو طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

 

     دکتر محمدرضا خانی رئیس مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران ، طی گزارشی از برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی این مرکز با حضور اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پالایش آب ، آقایان دکتر سیدمسعود شوشتریان؛ دکترحمیدرضا تشیعی ، دکترمحمدرضا خانی ، دکترمهندس بسطام قنبری دکتر گیتی کاشی و دکتر مهسا جهانگیری راد در تاریخ دوشنبه 14 دیماه سال جاری خبر داد . رئیس مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت : در این نشست که با هدف هم اندیشی و ایجاد زیر ساخت های لازم برای توسعه فعالیتهای تحقیقاتی مرکز و همچنین اساتید و دانشجویان رشته های مهندسی بهداشت برگزار گردید با همفکری اعضاء آدرس آکادمیک یا وابستگی ( affiliation )مرکز تحقیقات پالایش آب به فارسی و انگلیسی به شرح زیر برای درج در مقالات به تائید اعضای شورای مرکز رسید. آدرس فارسی: مرکز تحقیقات پالایش آب؛ واحد علوم پزشکی تهران؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ تهران؛ ایران و آدرس انگلیسی: Water Purification Research Center, Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran وی افزود : طرح آرم و لوگوی مرکز تحقیقات که پیش طرح آن توسط مهندس بسطام قنبری پیشنهاد شده بود نیز در این جلسه به رویت وتائید اعضای شورای پژوهشی رسید . رئیس مرکز تحقیقات پالایش آب تصریح کرد : ایمیل جدید مرکز به آدرس الکترونیکی WPRC@iautmu.ac.ir نیز در اختیار اعضاء و سایر پژِوهشگران قرار گرفت و مقرر شد به منظور اطلاع رسانی گسترده لینک مرکز به منظور تبادل نظر و برقراری ارتباطات مجازی با سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور در سایت دانشگاه نیز قرار بگیرد. دکتر خانی در ادامه این گزارش با اشاره به جذب دو نفر عضو وابسته آقایان مهندس اردوان ساسانی و دکتر رضا پور رجب به مرکز تحقیقات پالایش آب گفت : در این نشست تخصصی دو طرح‌ تحقیقاتی ارائه شده به مرکز شورای پژوهشی نیز مورد بررسی و تائید قرار گرفت .

 

 
 

از سوی رئیس مرکز تحقیقات پالایش آب اعلام شد : تصویب دو طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات پالایش آب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی نسخه قابل چاپ

Preview