جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاری کارگاه آموزشی «آشنايي با روشهاي نوين تدريس به گروههاي كوچك و بزرك » در واحد پزشکی تهران

 

     دکتر مهسا هادیپور جهرمی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی واحد علوم پزشکی از برگزاری کارگاه آموزشی « آشنايي با روشهاي نوين تدريس به گروههاي كوچك و بزرك » زیر نظر معاونت آموزشی و با هدف توانمند سازی استادان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی در تاريخ دوشنبه 28 دي ماه سال جاری در سالن EDC این واحد دانشگاهی خبر داد.
مدرس این کارگاه آموزشی دکتر فایزه صحبائی از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی واحد پزشکی تهران بوده است که مباحث ارزنده و مفیدی را با استفاده از روش بحث گروهی و جلب مشارکت اساتید برای بیان نقطه نظرات و انتقال تجربیات آموزشی مطرح نمود .

 

 

 

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی «آشنايي با روشهاي نوين تدريس به گروههاي كوچك و بزرك » در واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview