جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      مرکز مطالعات طب سنتی در درمانگاه قدس

 

     دکتر علی احمدی رئیس درمانگاه قدس اعلام کرد طی گفتگوئی اعلام نمود : جهت راه اندازی مرکز مطالعات طب سنتی مذاکرات اولیه با همکاری واحد علوم دارویی در درمانگاه قدس وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران انجام گرفته است . وی افزود : طی چند جلسه مذاکره وبررسی اولیه نهایتا جلسه ای در محل واحد پزشکی تهران با حضور روسای هر دو واحد وعوامل ذیربط برگزار گردید . در این جلسه توافق کلی بر سر راه اندازی مرکز مطالعات طب سنتی انجام شد و ادامه بررسیهای لازم به جلساتی متشکل از نمایندگان اجرائی ومالی از واحد داروئی ورئیس درمانگاه قدس واگذار گردید . دکتر احمدی اظهار امیدواری نمود : با توجه به روند مذاکرات و کارشناسی های بعمل آمده راه اندازی مرکز مطالعات طب سنتی در درمانگاه قدس ، در آینده ای نزدیک بسیار صورت پذیرد.

 

 
 

مرکز مطالعات طب سنتی در درمانگاه قدس نسخه قابل چاپ

Preview