جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه ها و انجمن های علمی به منظور توسعه علوم کاربردی وابسته به سلول های بنیادین و ترویج دستاوردهای نوین علوم مرتبط اقدام به برگزاری سمپوزیوم کوتاه مدت نموده است . سمپوزیم علمی یک روزه درمان با سلول های بنیادین در اختلالات عصبی روز ششم اسفند 1394 در مرکز طبی کودکان برگزار میگردد. stemcell.isti.ir
      اولین سمینار درمان با سلول های بنیادی در اختلالات عصبی

 

     ...

 

 
 

اولین سمینار درمان با سلول های بنیادی در اختلالات عصبی نسخه قابل چاپ

Preview