جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (EDC)، به آدرسwww.edc.iau.ir از تاریخ 4 بهمن ماه سال جاری راه اندازی شد.
      راه اندازی سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (EDC)

 

     به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام داشت از این پس بروز رسانی اطلاعات دفاتر توسعه آموزش (EDC) و آگاهی از برنامه ها و فعالیت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) از طریق این سایت انجام می پذیرد.

 

 
 

راه اندازی سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (EDC) نسخه قابل چاپ

Preview