جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      ايام ثبت نام و مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجويان ورودي سال تحصيلي 89-88

 

     

پذيرفته شدگان محترم :

ضمن عرض تبريك وخيرمقدم به اطلاع شماپذيرفته شدگان عزيز دانشگاه آزاداسلامي واحدپزشكي تهران درسال تحصيلي 89- 88 مي رساند جهت ثبت نام پس ازتكميل نمودن فرمهاي مربوطه وبادردست داشتن مدارك لازم وپس ازمراجعه به بانك و واريزوجوه ازساعت 9 لغايت 15 به سالن تربيت بدني واقع درضلع جنوبي محوطه دانشگاه مراجعه نمائيد.

مدارك لازم :

1-  اصل شناسنامه + 2 برگ كپي ازتمام صفحات

2-  اصل كارت ملي + 2 برگ كپي

3-  شش قطعه عكس 4 × 3

4-  اصل مدرك ديپلم نظام قديم ويا اصل مدرك پيش دانشگاهي + 2 برگ كپي

تبصره 1) درصورت آماده نبودن اصل مدرك پيش دانشگاهي ارائه اصل گواهي موقت اتمام دوره پيش دانشگاهي به همراه يك برگ چك ياسفته به مبلغ 5 ميليون ريال بصورت امانت تازمان تحويل اصل مدرك به دانشگاه بلامانع مي باشد.

5- ارائه كارت پايان خدمت نظام وظيفه ياكارت معافيت دائم و يا دفترچه آماده  به خدمت  بدون مهرغيبت + 2 برگ كپي

6-  ارائه فيش واريز كل مبلغ( مندرج درجدول پشت صفحه) + 2 برگ كپي

تبصره 2) هزينه خدمات آموزشي مندرج درجدول پشت صفحه به مبلغ 500.000 ريال شامل هزينه برگزاري مسابقات ورزشي، سمينارهاي منطقه اي دبيرخانه مناطق وتهيه كارت دانشجويي وكمك به صندوق رفاه ميباشدكه فقط يك باردرابتداي ثبت نام اوليه ازپذيرفته شده اخذ مي گردد.

وخاطرنشان مي سازد :

-  كليه افراداعلام شده ذخيره ازپرداخت هرگونه وجه تا اعلام نتيجه قطعي خودداري نمايند.

-  چنانچه پذيرفته شدگان درتاريخهاي مقررمراجعه ننمايندانصراف تلقي شده وحق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشت .

-  كليه ثبت نام شدگان موظف مي باشند بلافاصله پس ازثبت نام بادردست داشتن تصويرمدرك تحصيلي وبا مراجعه به يكي ازمراكزپستي درخواست تائيد مدرك نمايند ، تاپس ازتائيد آموزش وپرورش منطقه ، مراتب به دانشكده ودانشگاه محل تحصيل ( تهران– خيابان شريعتي – زرگنده – دانشگاه آزاداسلامي – واحدپزشكي تهران ) ارسال گردد زيراكه درترم دوم ازانتخاب واحدآنان جلوگيري بعمل خواهدآمد.

لازم به ذكر است جهت مشاهده جدول پرداخت شهريه به دانشگاه مراجه فرماييد

كليه رشته هاي گروه پزشكي دايردرواحدپزشكي تهران شامل :

پزشكي – پرستاري– مامايي– بهداشت محيط– علوم آزمايشگاهي– بهداشت خانواده– بهداشت مبارزه بابيماريها – بهداشت حرفه ا ي – هوشبري واتاق عمل بوده و پذيرفته شدگان پس ازفراغت از تحصيل ملزم به گذرانيدن طرح ( به مدت يك تادوسال ) مي باشند ودرحال حاضرتعدادي ازاين رشته ها مطابق مصوبه وزارت بهداشت ودرمان مازادبرنياز ميباشند.

ورشته هاي غيرپزشكي دايردرواحدپزشكي تهران شامل :

روانشناسي عمومي – روانشناسي باليني – زيست شناسي سلولي ومولكولي باگرايشهاي ميكروبيولوژي – ژنتيك وعلوم سلولي مولكولي مي باشدكه تنها روانشناسي باليني طبق ضوابط گروه پزشكي بوده وپذيرفته شدگان پس ازفراغت ازتحصيل ملزم به گذراندن طرح ( به مدت دوسال ) مي باشند كه درحال حاضرمطابق مصوبه وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي مازادبرنياز ميباشد.

 

 
 

ايام ثبت نام و مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجويان ورودي سال تحصيلي 89-88 نسخه قابل چاپ

Preview