جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد عباس صفوي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران طي گزارشي از بازديد گروه ارزشيابي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با هدف بررسی امكانات آموزشي و پژ‍وهشي و شرایط تاسیس و راه اندازی رشته كارشناسي ارشد علوم تشريحی اين واحد دانشگاهي در روز يكشنبه 9 اسفند ماه سال جاري خبر داد.
      بررسي مجوز تاسيس رشته كارشناسي ارشد علوم تشريح دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

     دكتر سيد عباس صفوي معاون آموزشي با بیان اینکه این بازدید با حضور دكتر سيد محمود طباطبايي رئيس دانشگاه ، دکتر یوسف صادقی دبیر بورد علوم تشریحی وزارت بهداشت ؛ دكتر سليماني راد استاد دانشگاه علوم پزشكي تبريز ، دكتر محمد اكبري استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و دكتر سيد فخرالدين مصباح استاد دانشگاه علوم پزشكي شيراز و جمعی از مدیران گروه ، مسئولان مراکز تحقیقاتی واساتید گروه علوم تشریحی برگزار شد گفت : اعضاي گروه ارزشيابي ضمن بازديد از قسمت های مختلف دانشگاه شامل دفتر ریاست، معاونت ها، اتاق استادان، دفاتر کارشناسان آموزشی، پژوهشی، اداری، امور کلاس ها، سایت اساتید و دانشجویان، کتابخانه، مانکن ها و مولاژهای آموزشی مرکز مهارت های بالینی و سالن تشریح و جسد های آموزشی از نزديك با ساختار آموزشي ، وضعيت موجود ، برنامه استرات‍ژيك و سياست هاي اجرائي دانشگاه وامکانات مطلوب گروه علوم تشريحی ، آشنا شده و رضايت خود را از وضعيت موجود و پتانسیل علمی اساتید دانشگاه اعلام نمودند . وی افزود : اعضاء تیم ارزشيابي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي پس از بازدید و در جلسه ای که به منظور بحث و بررسی پیرامون راه اندازی رشته كارشناسي ارشد علوم تشريحی برگزار شد به این نکته اذعان داشتند که دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي نسبت به دو سال گذشته از نظر آموزشي تغيير فاحشي در جهت ارتقاء سطح کیفی داشته است . گفتنی است : دكتر شبنم موثقي مدير گروه رشته علوم تشريحی در اين جلسه با ارائه گزارش مبسوطي از وضعیت گروههای آموزشی، تعداد اعضاء هیئت علمی به معرفي خانم ها دكتر سيمين فاضلي پور ، دكتر سيد محمد حسين نوري موگهي ، دكتر زهرا ناديا شريفي ، دكتر شبنم عبدي ، خانم پريوش داودي ، شبنم الماسي ، دكتر بتول قرباني يكتا مدير گروه فيزيولوژي ، دكتر محمدي مدير گروه بيهوشي ، دكتر فرزاد شايقي معاون آموزشي دانشكده پزشكي ، دكتر زرين دست رئيس دانشكده علوم نوين و دكتر ناصحي رئيس مركز تحقيقات علوم اعصاب پرداخت . وی تصریح نمود : نتایج بررسی اعضاء تیم ارزشیابی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ارزشیابی نقاط مثبت و منفي پس از بحث و بررسی به هيئت بورد اعلام و تصميم گيري نهايي با این وزارتخانه است .

 

 

 

 

 

بررسي مجوز تاسيس رشته كارشناسي ارشد علوم تشريح دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview