جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید محمود طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی با حضور در جلسه گروه ارزشيابي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با بیان اینکه هدف تمامی اساتید و دست اندکاران آموزش این کشور باید تربیت نیروی جوان عالم و متعهد برای پیشرفت آینده کشور باشد بر لزوم تعامل و همکاری بین دانشگاه آزاد و بخش دولتی و وزارتخانه های مربوطه در کلیه سطوح مدیریتی و آموزشی جهت پیشرفت بهینه دانشجویان در عرصه های علمی تاکید نمود .
      اعضاء تیم ارزشيابي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي : دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي نسبت به دو سال گذشته از نظر آموزشي تغيير فاحشي در جهت ارتقاداشته است .

 

     دکترطباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی در ابتدای سخنان خود ضمن خیر مقدم به مدعوین سخنان مبسوطی در مورد وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی و لزوم تعامل و همکاری بین دانشگاه آزاد و بخش دولتی و وزارتخانه های مربوطه در کلیه سطوح مدیریتی و آموزشی جهت پیشرفت بهینه دانشجویان در عرصه های علمی ایراد نمود رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی با بیان اینکه هدف تمامی اساتید و دست اندکاران آموزش این کشور باید تربیت نیروی جوان عالم و متعهد برای پیشرفت آینده کشور باشد تاکید کرد ما در یک زنجیره درحال خدمت هستیم و هیچ عبادتی بالاتر از این خدمت نیست .دکتر طباطبائی در ادامه با اشاره به کلام مولا علی(ع) در اهمیت دانش و اگاهی که( بزرگترین ثروت هرکس علم اوست و بزرگترین دشمن او جهل اوست ) حاضرین را به بسیج علمی و تلاش و مجاهدت در جهت رفع موانع برای گسترش مرزهای دانش و نهادینه شدن فضای علمی در کشور دعوت کرد . جلسه بازديد گروه ارزشيابي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با هدف بررسی امكانات آموزشي و پژ‍وهشي و شرایط تاسیس و راه اندازی رشته كارشناسي ارشد علوم تشريحی روز يكشنبه 9 اسفند ماه سال جاري در سالن EDC این واحد دانشگاهی با حضور اعضاء گروه ارزشيابي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي آقایان دکتر یوسف صادقی دبیر بورد علوم تشریحی وزارت بهداشت ؛ دكتر سليماني راد استاد دانشگاه علوم پزشكي تبريز ، دكتر محمد اكبري استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و دكتر سيد فخرالدين مصباح استاد دانشگاه علوم پزشكي شيراز و جمعی از مسئولان ارشد دانشگاه ، دکتر سید عباس صفوی نائینی معاون آموزشی ، مدیران گروه واساتید گروه علوم تشریحی و نیز مسئولان مراکز تحقیقاتی این واحد دانشگاهی برگزار شد .

 

 

 

 

 

اعضاء تیم ارزشيابي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي : دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي نسبت به دو سال گذشته از نظر آموزشي تغيير فاحشي در جهت ارتقاداشته است . نسخه قابل چاپ

Preview